KQXS MIỀN TRUNG – NGÀY 27/7/2020 -24HKENHXOSO.VN

Lịch mở thưởng XSMT

Thứ 2: (1) Thừa T. Huế (XSTTH), (2) Phú Yên (XSPY)
Thứ 3: (1) Đắk Lắk (XSDLK), (2) Quảng Nam (XSQNM)
Thứ 4: (1) Đà Nẵng (XSDNG), (2) Khánh Hòa (XSKH)
Thứ 5: (1) Bình Định (XSBDI), (2) Quảng Trị (XSQT), (3) Quảng Bình (XSQB)
Thứ 6: (1) Gia Lai (XSGL), (2) Ninh Thuận (XSNT)
Thứ 7: (1) Đà Nẵng (XSDNG), (2) Quảng Ngãi (XSQNG), (3) Đắk Nông (XSDNO)
Chủ Nhật: (1) Khánh Hòa (XSKH), (2) Kon Tum (XSKT)

KQXSMT ngày 27/07/2020

Thông tin khác

Xem thêm chi tiết kết qu x s miền bc >> bm vào đây<<

Xem thêm chi tiết kết qu x s miền trung>> bm vào đây<<

Xem thêm chi tiết kết qu x s miền nam>> bm vào đây<<

xem chi tiết kết qu s đầu đuôi XSMB>>bm vào đây<<

xem chi tiết kết qu s đầu đuôiXSMT>>bm vào đây<<

D đoán x s Bc>>bm vào đây<<

D đoán x s Trung >>bm vào đây<<

D đoán x s Nam>>bm vào đây<<