KQXS Vietlott Power 6/55 -ngày 12/9/2020

KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG Vietlott Power 6/55 ngày 12 tháng 9

Vietlott- Power 6/55 Giá trị Jackpot 1 47.710.641.000 VNĐ
Vietlott- Power 6/55 Giá trị Jackpot 2 3.356.073.700 VNĐ
XỔ SỐ VIETLOTT
Giải thưởng
Vietlott- Power 6/55
Kết quả
Vietlott- Power 6/55
Số lượng giải
Vietlott- Power 6/55
Giá trị giải
Jackpot 1O O O O O O0 XỔ SỐ VIETLOTT
Jackpot 2 XỔ SỐ VIETLOTT 1 XỔ SỐ VIETLOTT
Giải NhấtO O O O O840.000.000
Giải NhìO O O O112500.000
Giải BaO O O9.92650.000