KQ SỚ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC NGÀY 17/9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 17/9/2020

XỔ SỐ 3 MIỀN
Giải ĐB
04170
KQ XSMB
Giải 1
TRỰC TIẾP 3 MIỀN
KQ XSMB
Giải 2
43509 16141
KQ XSMB
Giải 3
24562 65423
KQ XSMB
Giải 4
TRỰC TIẾP 3 MIỀN
KQ XSMB
Giải 5
TRỰC TIẾP 3 MIỀN
KQ XSMB
Giải 6
Miền Bắc
KQ XSMB
Giải 7
60 34 96 28

XỔ SỐ 3 MIỀN Sớ đầu đuôi Miền Bắc –  thứ 5  ngày 17/09/2020

TRỰC TIẾP 3 MIỀN
Thời gian
SỚ ĐẦU ĐUÔI
Giải Bảy
Miền Bắc
Đặc Biệt
17/9/2020 60,34,96,28 04170