KQ SỚ ĐẦU ĐUÔI MIỀN NAM NGÀY 17/9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM  NGÀY 17/9

XỔ SỐ 3 MIỀN
Giải
XỔ SỐ 3 MIỀN
XS Tây Ninh
XỔ SỐ 3 MIỀN
XS Bình Thuận
XỔ SỐ 3 MIỀN
XS An Giang
KQ XSMN
Giải 8
180418
KQ XSMN
Giải 7
116313471
KQ XSMN
Giải 6
XSMN Thứ 5XSMN Thứ 5XSMN Thứ 5
KQ XSMN
Giải 5
092161831151
KQ XSMN
Giải 4
XSMNXSMNXSMN
KQ XSMN
Giải 3
Sớ Đầu Đuôi MNSớ Đầu Đuôi MNSớ Đầu Đuôi MN
KQ XSMN
Giải 2
XSMN Thứ 5 XSMN Thứ 5 XSMN Thứ 5
KQ XSMN
Giải 1
335907775444866
KQ XSMN
Giải ĐB
508433245936888379

XỔ SỐ 3 MIỀN Sớ đầu đuôi Miền Nam – thứ 5 ngày 17/09/2020

TRỰC TIẾP 3 MIỀN
17/9/2020
XỔ SỐ 3 MIỀN
Tây Ninh
18 – 33
XỔ SỐ 3 MIỀN
An Giang
XỔ SỐ 3 MIỀN
18 – 79
XỔ SỐ 3 MIỀN
Bình Thuận
04 – 36