Xổ Số 3 Miền-KQXS Miền Trung hôm nay ngày 17/9

Lịch mở thưởng XSMT

KQ XSMT Thứ 5 Ngày 17/9: (Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT), Quảng Bình (XSQB)

XỔ SỐ 3 MIỀN
Giải
XỔ SỐ 3 MIỀN
XS Quảng Trị
XỔ SỐ 3 MIỀN
XS Quảng Bình
XỔ SỐ 3 MIỀN
XS Bình Định
KQ XSMT
Giải 8
847696
KQ XSMT
Giải 7
529516046
KQ XSMT
Giải 6
XSMT XSMT XSMT
KQ XSMT
Giải 5
201343506099
KQ XSMT
Giải 4
Sớ Đầu Đuôi MT Sớ Đầu Đuôi MT Sớ Đầu Đuôi MT
KQ XSMT
Giải 3
21644
69791
73510
59731
44740
65640
KQ XSMT
Giải 2
654985467841182
KQ XSMT
Giải 1
Dự đoán XSMT Dự đoán XSMT Dự đoán XSMT
KQ XSMT
Giải ĐB
659400127946690411
XSMT
Đầu
XSMT
Quảng Trị
XSMT
Quảng Bình
XSMT
Bình Định
01, 062, 6
13, 36, 5, 4, 01, 1
29 Sớ Đầu Đuôi MT
3XỔ SỐ 3 MIỀN XỔ SỐ 3 MIỀN XỔ SỐ 3 MIỀN
45, 40, 66, 6, 0, 0
5 Sớ Đầu Đuôi MT 6, 0, 2, 7, 1 Sớ Đầu Đuôi MT
63, 79, 3
75, 96, 3
8 Dự đoán XSMT Dự đoán XSMT 6, 5, 2, 2
9106, 2, 9, 6