KQ SỚ ĐẦU ĐUÔI MIỀN NAM NGÀY 20/9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM  NGÀY 20/9

XỔ SỐ 3 MIỀN
Giải
XỔ SỐ 3 MIỀN
Đà Lạt
XỔ SỐ 3 MIỀN
Tiền Giang
XỔ SỐ 3 MIỀN
Kiên Giang
XSMN G.8200297
XSMN G.7117795006
XSMN G.6XSMN Chủ NhậtXSMN Chủ NhậtXSMN Chủ Nhật
XSMN G.5141252126773
XSMN G.4KQ XSMNKQ XSMNKQ XSMN
XSMN G.366566 1260720841 1247123231 94622
XSMN G.2XSMNXSMNXSMN
XSMN G.1129582949570147
XSMN ĐB938429359693158362
XỔ SỐ 3 MIỀN
20/9/2020
Sớ Đầu Đuôi MB
Tiền Giang
02 – 93
Sớ Đầu Đuôi MB
Kiên Giang
97 – 62
Sớ Đầu Đuôi MB
Đà Lạt
20 – 29