KQXS Vielott Max 3D-kết quả xổ số Max 3D,ngày 23/9

KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG VIETLOTT MAX 3D Ngày 23 tháng 9

Vietlott Max 3D
Max 3D
Vietlott Max 3D
Giải thưởng
Vietlott Max 3D
Kết quả
Vietlott Max 3D
SL giải
Vietlott Max 3D
Giá trị
Max 3D
1
881  531501.000.000
Max 3D
2
Vietlott Max 3D 105350.000
Max 3D
3
748  529  608  472  716  962115210.000
Max 3D
Giải khuyến khích
Vietlott Max 3D 248100.000
Vietlott Max 3D Max 3D+
Max 3D
Giải1
Trùng hai số quay thưởng giải Nhất01.000.000.000
Max 3D
Giải2
Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì040.000.000
Max 3D
Giải3
Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba210.000.000
Max 3D
Giải4
Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích05.000.000
Max 3D
Giải 5
Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích231.000.000
Max 3D
Giải 6
Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ339150.000
Max 3D
Giải 7
Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ2,94140.000