KQ SỚ ĐẦU ĐUÔI MIỀN TRUNG-KQXSMT 24/9

KQ XSMT XSMN thứ 5 ngày 24-9

XỔ SỐ 3 MIỀN
Giải
XỔ SỐ 3 MIỀN
Quảng Trị
XỔ SỐ 3 MIỀN
Quảng Bình
XỔ SỐ 3 MIỀN
Bình Định
XSMT Thứ 5
Giải 8
132842
XSMT Thứ 5
Giải 7
758951112
XSMT Thứ 5
Giải 6
416749817358395141328265462499935985
XSMT Thứ 5
Giải 5
360809772138
XSMT Thứ 5
Giải 4
KQ XSMTKQ XSMTKQ XSMT
XSMT Thứ 5
Giải 3
974739967158629944452902672456
XSMT Thứ 5
Giải 2
529351121143878
XSMT Thứ 5
Giải 1
819022212778910
XSMT Thứ 5
Giải ĐB
019442677067902805

XỔ SỐ 3 MIỀN Sớ đầu đuôi Miền Trung – XSMT thứ 5 ngày 24/9/2020

Sớ Đầu Đuôi MT
Thứ năm
24/9/2020
Sớ Đầu Đuôi MT
Bình Định
42 – 05
Sớ Đầu Đuôi MT
Quảng Trị
13 – 42
Sớ Đầu Đuôi MT
Quảng Bình
28 – 67