KQ sớ đầu đuôi miền Trung- kết quả đầu đuôi miền Trung,27/9

KQ XSMT Chủ Nhật: Khánh Hòa , Kon Tum ngày 27-9

XSMT GiảiXSMT KONTUMXSMT KH
XSMT Giải 88259
XSMT Giải 7165847
XSMT Giải 6242643113340428420174027
XSMT Giải 535629826
XSMT Giải 400
XSMT Giải 320932404640094709033
XSMT Giải 21217007885
XSMT Giải 14158971882
XSMT Giải ĐB823535017595

XỔ SỐ 3 MIỀN Sớ đầu đuôi Miền Trung – chủ nhật ngày 27/9/2020


Sớ Đầu Đuôi MT
27/9/2020
Sớ Đầu Đuôi MT
Kon Tum
82 – 35
Sớ Đầu Đuôi MT
Khánh Hòa
59 – 95