KQXS Vietlott Power 6/55 – kết quả Power 6/55,ngày 26/9

KQXS Vietlott Power 6/55,ngày 26 tháng 9

Power 6/55 Giá trị JK 1 58.170.711.000 VNĐ
Power 6/55 Giá trị JK 2 3.561.709.150 VNĐ
Power 6/55
Giải thưởng
Power 6/55
Kết quả
Power 6/55
Số lượng giải
Power 6/55
Giá trị giải
Jackpot 1OOOOOOOO058.170.711.000
Jackpot 2OOOO13.561.709.150
Giải NhấtOOOOOO1340.000.000
Giải NhìOOO535500.000
Giải BaOO11.52950.000