KQXS Vielott Max 3D-kết quả xổ số Max 3D,ngày 02/10

KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG VIETLOTT MAX 3D Ngày 02 tháng 10

Vielott Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị
Giải 1696  955281.000.000
Giải 2075  041  191  94351350.000
Giải 3681  368  801  854  184  523135210.000
Giải khuyến khích347  616  940  463  352  498  135  198239100.000
Vielott Max 3D+
Giải 1Trùng hai số quay thưởng giải Nhất01.000.000.000
Giải 2Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì040.000.000
Giải 3Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba410.000.000
Giải 4Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích25.000.000
Giải 5Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích401.000.000
Giải 6Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ343150.000
Giải 7Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ2,95340.000