KQ sớ đầu đuôi miền Trung- kết quả đầu đuôi miền Trung,05/10

KQXS Miền Trung  KQ XSMT  Thứ 2: (1) Thừa T. Huế (XSTTH), (2) Phú Yên (XSPY) ngày 05/10

GiảiXSMT Phú YênXSMT THHuế
XSMT
G.8
3262
XSMT
G.7
977236
XSMT
G.6
336898488521682705211711
XSMT
G.5
68690581
XSMT
G.4
4988838205565961249201932578999915779807457688715255603625038420671378
XSMT
G.3
39481147443399397235
XSMT
G.2
5385900708
XSMT
G.1
4765675794
XSMT
ĐB
843096499092

XỔ SỐ 3 MIỀN Sớ đầu đuôi Miền Trung –   Thứ 2: (1) Thừa T. Huế (XSTTH), (2) Phú Yên (XSPY) ngày 05/10

KQ XSMT Thứ 2
Thứ hai
5/10/2020
KQ XSMT Thứ 2
Thừa T. Huế
62 – 92
KQ XSMT Thứ 2
Phú Yên
32 – 96