KQ sớ đầu đuôi miền Nam- kết quả đầu đuôi miền Nam,07/10

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ 4 NGÀY 07 tháng 10

XSMN Giảisớ đầu đuôi miền Nam
Đồng Nai
sớ đầu đuôi miền Nam
Sóc Trăng
sớ đầu đuôi miền Nam
Cần Thơ
Giải 8349300
Giải 7319144779
Giải 6465637051883822668414845998383167541
Giải 5634483661804
Giải 4069331224359305511608483045914295519375435826326449980245818920185334880121587679055009640726780938650192
Giải 3954727088268510784851700490913
Giải 2105522726427308
Giải 1371097343375259
ĐB092834970009637035

XỔ SỐ 3 MIỀN Sớ đầu đuôi Miền Nam – KQXSMN thứ 4 ngày 07/10/2020

Sớ Đầu Đuôi MN
Thứ tư
7/10/2020
Sớ Đầu Đuôi MN
Đồng Nai
34 – 34
Cần Thơ
00 – 35
Sóc Trăng
93 – 09