KQ sớ đầu đuôi miền Trung- kết quả đầu đuôi miền Trung,11/10

KQXS Miền Trung  KQ XSMT chủ nhật ngày 11/10:  Khánh Hòa , Kon Tum ngày 04/10

GiảiXSMT Kon TumXSMT Khánh Hòa
Giải 80605
Giải 7532090
Giải 6315025035014436950184910
Giải 556701429
Giải 46569790501498187487575094090611613010646142667393187036351560860440433
Giải 331376822560890792866
Giải 25896190628
Giải 18901640210
Giải ĐB483739749657

XỔ SỐ 3 MIỀN Sớ đầu đuôi Miền Trung – chủ nhật ngày 11/10:  Khánh Hòa , Kon Tum ngày 04/10

KQ XSMT Chủ nhật
11/10/2020
Kon Tum
06 – 39
Khánh Hòa
05 – 57