KQ sớ đầu đuôi miền Bắc- kết quả đầu đuôi miền Bắc,19/10

KQ sớ đầu đuôi miền Bắc– kết quả đầu đuôi miền Bắc,19/10

Giải Đặc Biệt18225
Giải146995
Giải 27020495090
Giải 3244763926486783153083882047735
Giải 48388972366816047
Giải 5730776446567436791286418
Giải 6334018291
Giải 746197709

XỔ SỐ 3 MIỀN Sớ đầu đuôi Miền Bắc ngày 19 tháng 10

Sớ Đầu Đuôi MB
Thời gian
Sớ Đầu Đuôi MB
Giải Bảy
Sớ Đầu Đuôi MB
Đặc Biệt
19/10/2020 46,19,77,09 18225