KQXS Vielott Max 3D-kết quả xổ số Max 3D,ngày 19/10

KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG VIETLOTT MAX 3D Ngày 19 tháng 10

Max 3D Giải Nhất

962091

Max 3D Giải Nhì

876603138321

Max 3D Giải Ba

509413834790130029

Max 3D Giải khuyến khích

689499333194262208589296

Vielott Max 3D
Giải thưởngKết quảSL giảiGiá trị
Giải 1962  091681.000.000
Giải 2876  603  138  321147350.000
Giải 3509  413  834  790  130  02998210.000
Giải khuyến khích689  499  333  194  262  208  589  296183100.000
Vielott Max 3D+
Giải 1Trùng hai số quay thưởng giải Nhất01.000.000.000
Giải 2Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì140.000.000
Giải 3Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba010.000.000
Giải 4Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích25.000.000
Giải 5Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích301.000.000
Giải 6Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ497150.000
Giải 7Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ3,95440.000