KQ sớ đầu đuôi miền Bắc- kết quả đầu đuôi miền Bắc,20/10

KQ sớ đầu đuôi miền Bắc– kết quả đầu đuôi miền Bắc, ngày 20/10

ĐẶC BIỆT90157
GIẢI 149318
GIẢI 24181793470
GIẢI 3674766588137237441645959405200
GIẢI 46726029796239801
GIẢI 5128580301710283660374639
GIẢI 6125653625
GIẢI 792726410

XỔ SỐ 3 MIỀN Sớ đầu đuôi Miền Bắc ngày 20 tháng 10

Sớ Đầu Đuôi MB
Thời gian
Sớ Đầu Đuôi MB
Giải Bảy
Sớ Đầu Đuôi MB
Đặc Biệt
20/10/2020 92,72,64,10 90157