KQ sớ đầu đuôi miền Trung- kết quả đầu đuôi miền Trung,ngày 20/10

KQXS Miền Trung,XSMT thứ 3 Ngày 20/10

GiảiXSMT Đắk LắkXSMT Quảng Nam
Giải 87319
Giải 7262684
Giải 6753099809452841050515930
Giải 515390563
Giải 49882369493719280266958532208216483578687587358097262079318617296495951
G. Giải 374280272728138702130
Giải 28892454774
Giải 16131655575
Giải ĐB384980840439

XỔ SỐ 3 MIỀN Sớ đầu đuôi Miền Trung – Thứ 3: (1) Đắk Lắk (XSDLK), (2) Quảng Nam (XSQNM)

Kết quả đầu đuôi miền Trung
Thứ ba
20/10/2020
Đắk Lắk
73 – 80
Quảng Nam
19 – 39