KQ sớ đầu đuôi miền Bắc- kết quả đầu đuôi miền Bắc,thứ 5 22/10

KQ sớ đầu đuôi miền Bắc– kết quả đầu đuôi miền Bắc, ngày 22/10

ĐB48879
G.143896
G.29679572578
G.3146407264005348784164010469172
G.42815703239844841
G.5153811169760940479067237
G.6108616731
G.796813500

XỔ SỐ 3 MIỀN Sớ đầu đuôi Miền Bắc ngày 22 tháng 10

Sớ Đầu Đuôi MB
Thời gian
Sớ Đầu Đuôi MB
Giải Bảy
Sớ Đầu Đuôi MB
Đặc Biệt
22/10/2020 96,81,35,00 48879