KQ sớ đầu đuôi miền Trung- kết quả đầu đuôi miền Trung,ngày 22/10

KQXS Miền Trung,XSMT thứ 5 Ngày 22/10

GiảiXSMT Quảng TrịXSMT Quảng BìnhXSMT Bình Định
Giải 8488027
Giải 7142156348
Giải 6509649230438972636874241903969746360
Giải 5953448511317
Giải 4499870193178963190683223169394710448210451664860607490883897080593032043304919397589792042663408477744074
Giải 3613544166080190623892004136499
Giải 2789864199828258
Giải 1409214529313073
Giải ĐB166271728919687395

XỔ SỐ 3 MIỀN Sớ đầu đuôi Miền Trung –  Thứ 5: (1) Bình Định (XSBDI), (2) Quảng Trị (XSQT), (3) Quảng Bình (XSQB)

Thứ năm
22/10/2020
Bình Định
27 – 95
Quảng Trị
48 – 71
Quảng Bình
80 – 19