KQ sớ đầu đuôi miền Bắc- kết quả lô đề miền Bắc,thứ 3 27/10

KQ sớ đầu đuôi miền Bắc– kết quả đầu đuôi miền Bắc, ngày 27/10

Giải ĐB45538
Giải 170385
Giải 29767989919
Giải 3602690016895595144134340508427
Giải 46036364175453591
Giải 5347913318592912856342546
Giải 6181311575
Giải 761650457

XỔ SỐ 3 MIỀN Sớ đầu đuôi Miền Bắc ngày 27 tháng 10

Sớ Đầu Đuôi MB
Thời gian
Sớ Đầu Đuôi MB
Giải Bảy
Sớ Đầu Đuôi MB
Đặc Biệt
27/10/2020 61,65,04,57 45538