KQ sớ đầu đuôi miền Bắc- kết quả lô đề miền Bắc,thứ 6 ,30/10

KQ sớ đầu đuôi miền Bắc– kết quả đầu đuôi miền Bắc, ngày 30/10

Giải ĐB57483
Giải 133678
Giải 21246688663
Giải 3836217567525228705811122663581
Giải 47834980851558601
Giải 5735837215346752053902169
Giải 6081695720
Giải 731795765

XỔ SỐ 3 MIỀN Sớ đầu đuôi Miền Bắc ngày 30 tháng 10

Sớ Đầu Đuôi MB
Thời gian
Sớ Đầu Đuôi MB
Giải Bảy
Sớ Đầu Đuôi MB
Đặc Biệt
30/10/2020 31,79,57,65 57483