KQXS Keno-xổ số Keno,thứ 5 ngày 19/11

24hkenhxoso.vn chuyên cập nhật Trực tiếp kết quả xổ số Keno được phát hành từ 06 giờ 00 phút và kết thúc chậm nhất 21 giờ 55 phút hàng ngày từ Thứ Hai đến Chủ Nhật với tần suất quay số mở thưởng 10 phút/kỳ, bán vé liên tục trong suốt thời gian của mỗi kỳ quay số mở thưởng. nhanh và chính xác nhất. Kết quả được cập nhật trực tiếp tại trường quay Công Ty điện toán xổ số kênh

KẾT QUẢ CÁC KỲ QUAY THƯỞNG VIETLOTT- KENO NGÀY 19/11/2020

Ngày 19/11/2020 kỳ 004104007 21 23 25 29 30 31 33 35 4142 45 52 56 58 62 63 67 72 79
Ngày 19/11/2020 kỳ 004103902 06 09 12 19 22 24 26 28 2934 36 45 51 59 60 64 65 73 79
Ngày 19/11/2020 kỳ 004103802 04 05 10 13 15 19 25 27 3035 37 46 47 49 54 71 73 74 76
Ngày 19/11/2020 kỳ 004103802 04 05 10 13 15 19 25 27 3035 37 46 47 49 54 71 73 74 76
Ngày 19/11/2020 kỳ 004103704 05 08 16 19 26 29 33 37 4244 56 58 59 61 63 70 74 77 78
Ngày 19/11/2020 kỳ 004103603 08 09 12 22 23 34 36 41 4246 49 50 55 58 62 64 74 78 80
Ngày 19/11/2020 kỳ 004103501 07 23 26 27 28 32 34 35 4044 45 46 52 65 66 74 75 78 79
Ngày 19/11/2020 kỳ 004103401 03 11 15 16 20 21 24 33 3841 45 46 48 52 64 71 72 74 76
Ngày 19/11/2020 kỳ 004103303 06 11 12 23 27 30 31 35 4244 46 47 52 54 56 59 61 72 79
Ngày 19/11/2020 kỳ 004103205 13 15 20 23 24 27 28 29 3436 39 42 46 47 53 55 56 57 70
Ngày 19/11/2020 kỳ 004103101 13 14 16 17 18 19 20 21 2629 33 34 43 47 53 54 62 68 77
Ngày 19/11/2020 kỳ 004103004 05 09 20 22 23 24 34 35 4144 47 54 57 60 61 69 70 74 76
Ngày 19/11/2020 kỳ 004102904 11 18 20 24 27 29 33 35 4345 46 51 58 59 72 74 75 77 78
Ngày 19/11/2020 kỳ 004102804 05 09 12 30 35 40 41 42 5053 54 57 62 67 68 75 76 78 80
Ngày 19/11/2020 kỳ 004102707 10 12 13 14 17 20 22 23 2529 31 34 35 37 39 67 68 77 80
Ngày 19/11/2020 kỳ 004102604 05 09 13 16 17 20 25 33 3647 50 51 57 65 66 67 75 76 77
Ngày 19/11/2020 kỳ 004102502 05 08 09 20 24 26 31 37 4248 52 56 57 61 62 63 75 79 80
Ngày 19/11/2020 kỳ 004102402 07 13 14 17 20 24 25 27 2834 43 44 46 48 52 62 63 67 71
Ngày 19/11/2020 kỳ 004102303 07 11 14 15 20 22 23 28 3136 37 38 39 45 60 63 64 66 79
Ngày 19/11/2020 kỳ 004102203 04 08 10 17 25 26 27 30 3540 45 48 49 52 60 66 75 77 79
Ngày 19/11/2020 kỳ 004102103 17 18 31 35 39 42 51 55 5859 60 66 72 73 74 75 76 78 80
Ngày 19/11/2020 kỳ 004102004 11 13 17 22 24 27 28 34 3845 47 51 53 54 59 62 63 68 74
Ngày 19/11/2020 kỳ 004101901 10 15 16 20 27 34 36 39 4251 52 53 54 57 59 65 70 71 73
Ngày 19/11/2020 kỳ 004101801 02 03 06 09 11 23 26 31 3456 58 61 67 68 69 73 74 76 80
Ngày 19/11/2020 kỳ 004101703 06 10 20 21 22 33 35 36 4350 52 55 56 58 61 74 78 79 80
Ngày 19/11/2020 kỳ 004101601 04 09 16 17 29 30 32 33 3744 50 52 65 67 70 73 74 77 79
Ngày 19/11/2020 kỳ 004101503 07 08 21 22 24 28 29 37 4243 51 52 57 63 64 74 76 77 80
Ngày 19/11/2020 kỳ 004101405 09 11 17 24 26 31 34 35 4748 50 55 56 57 58 62 66 70 78
Ngày 19/11/2020 kỳ 004101302 03 06 12 14 15 17 19 20 2229 32 34 36 37 41 64 67 72 75
Ngày 19/11/2020 kỳ 004101202 07 11 12 18 20 28 30 32 4147 49 53 56 62 65 69 71 77 80
Ngày 19/11/2020 kỳ 004101107 09 14 15 19 25 36 40 43 4749 51 53 56 57 62 65 67 74 77
Ngày 19/11/2020 kỳ 004101001 06 07 10 20 25 27 31 32 3337 46 53 63 68 74 75 76 77 79
Ngày 19/11/2020 kỳ 004100903 05 08 11 12 14 17 19 20 2326 27 30 35 42 53 57 63 73 75
Ngày 19/11/2020 kỳ 004100802 03 05 08 09 12 18 22 24 2627 28 32 38 48 55 57 69 75 79
Ngày 19/11/2020 kỳ 004100706 12 21 23 31 33 35 38 45 4850 59 61 62 63 65 67 69 70 73
Ngày 19/11/2020 kỳ 004100603 04 11 12 14 17 24 25 34 3637 40 50 53 56 57 60 61 74 75
Ngày 19/11/2020 kỳ 004100505 06 09 16 23 28 29 33 34 3536 39 43 45 55 59 65 73 76 78
Ngày 19/11/2020 kỳ 004100402 03 06 11 17 19 22 24 33 3436 44 49 52 61 63 65 67 72 74
Ngày 19/11/2020 kỳ 004100307 08 10 11 17 20 21 31 42 4344 54 56 57 59 65 66 67 75 79
Ngày 19/11/2020 kỳ 004100203 05 06 08 09 13 16 18 22 2425 27 41 50 57 60 63 65 68 77
Ngày 19/11/2020 kỳ 004100101 06 09 11 12 15 19 23 26 2730 31 37 38 49 50 58 67 77 79
Ngày 19/11/2020 kỳ 004100001 10 14 24 25 27 28 32 37 3945 47 51 54 55 58 59 68 69 78
Ngày 19/11/2020 kỳ 004099903 20 21 27 37 41 42 44 45 4648 49 50 51 58 63 67 69 70 73
Ngày 19/11/2020 kỳ 004099802 03 05 12 18 20 23 41 49 5154 56 59 62 63 66 68 69 70 77
Ngày 19/11/2020 kỳ 004099712 13 14 18 21 22 24 25 27 3037 41 42 45 46 47 73 74 75 76
Ngày 19/11/2020 kỳ 004099611 14 16 20 26 27 30 35 47 4951 52 53 59 61 65 68 69 72 80
Ngày 19/11/2020 kỳ 004099502 03 04 08 09 10 11 16 23 2540 43 51 53 54 60 64 65 68 74
Ngày 19/11/2020 kỳ 004099405 06 09 17 19 21 23 24 31 3233 37 40 45 46 47 55 63 66 68
Ngày 19/11/2020 kỳ 004099303 04 07 11 12 13 17 23 24 2728 33 39 40 42 46 48 52 55 75
Ngày 19/11/2020 kỳ 004099201 08 14 17 21 22 23 26 32 3334 38 45 56 63 68 70 72 75 78
Ngày 19/11/2020 kỳ 004099106 07 09 22 25 26 27 35 41 4252 53 55 57 68 69 70 73 74 75
Ngày 19/11/2020 kỳ 004099001 06 09 10 13 14 15 36 37 3840 41 42 50 51 57 61 64 69 73
Ngày 19/11/2020 kỳ 004098906 07 10 11 12 23 24 29 35 4146 51 53 55 56 59 73 75 78 79
Ngày 19/11/2020 kỳ 004098806 08 11 21 27 28 29 35 36 3738 41 43 45 50 54 57 61 66 77
Ngày 19/11/2020 kỳ 004098705 07 09 10 13 19 23 25 30 5054 60 61 62 63 70 73 77 78 79
Ngày 19/11/2020 kỳ 004098603 05 09 11 13 16 19 25 27 4449 50 58 60 62 68 69 70 73 74
Ngày 19/11/2020 kỳ 004098503 05 08 15 20 21 24 31 35 3840 44 45 50 51 53 56 67 76 80
Ngày 19/11/2020 kỳ 004098407 13 17 18 19 28 30 42 44 5057 60 61 62 65 68 69 72 77 79
Ngày 19/11/2020 kỳ 004098305 06 09 13 21 22 24 26 27 3334 42 53 55 57 61 66 75 77 78
Ngày 19/11/2020 kỳ 004098205 09 15 18 22 23 26 29 34 3840 47 48 49 50 55 56 63 64 72
Ngày 19/11/2020 kỳ 004098103 08 13 15 17 19 23 25 27 3239 40 43 51 59 64 65 66 74 79
Ngày 19/11/2020 kỳ 004098002 10 17 18 20 22 33 34 41 4448 51 52 55 62 69 73 74 75 76
Ngày 19/11/2020 kỳ 004097901 03 12 14 17 21 22 26 28 4546 47 49 59 61 66 71 74 77 78
Ngày 19/11/2020 kỳ 004097802 12 18 31 32 36 37 38 42 4345 47 51 53 54 61 62 63 65 77
Ngày 19/11/2020 kỳ 004097701 06 23 32 34 36 39 41 42 4445 47 52 54 56 57 59 62 72 74
Ngày 19/11/2020 kỳ 004097603 10 19 23 24 32 35 38 41 4451 52 56 57 62 63 73 77 78 80
Ngày 19/11/2020 kỳ 004097508 20 29 33 38 39 40 42 44 4647 48 54 63 66 67 70 71 72 74
Ngày 19/11/2020 kỳ 004097402 07 18 19 21 23 25 26 30 3942 44 47 51 52 54 61 74 77 80
Ngày 19/11/2020 kỳ 004097308 10 11 14 19 25 30 38 40 4347 50 57 58 60 63 65 67 72 75
Ngày 19/11/2020 kỳ 004097206 07 09 26 27 30 39 43 45 4855 56 58 65 67 70 76 77 78 79
Ngày 19/11/2020 kỳ 004097121 23 27 29 32 36 45 48 50 5253 60 62 64 68 71 73 74 75 76
Ngày 19/11/2020 kỳ 004097004 05 08 10 11 14 15 22 23 2930 32 33 41 43 44 45 57 66 74
Ngày 19/11/2020 kỳ 004096904 05 07 12 14 23 26 30 31 3435 38 39 47 54 66 68 72 77 80
Ngày 19/11/2020 kỳ 004096805 08 17 26 29 33 34 35 38 3942 43 45 54 70 71 72 73 77 79
Ngày 19/11/2020 kỳ 004096701 04 16 19 22 23 26 28 35 3941 52 56 57 59 63 64 66 74 78
Ngày 19/11/2020 kỳ 004096701 04 16 19 22 23 26 28 35 3941 52 56 57 59 63 64 66 74 78
Ngày 19/11/2020 kỳ 004096605 07 12 26 29 30 38 39 40 4243 45 46 51 54 56 58 77 78 80
Ngày 19/11/2020 kỳ 004096502 05 06 12 15 17 20 21 26 3742 44 58 60 64 66 67 68 71 78
Ngày 19/11/2020 kỳ 004096404 06 10 16 17 21 25 29 35 4043 44 48 51 54 56 57 61 62 65
Ngày 19/11/2020 kỳ 004096304 12 14 19 20 26 29 30 36 4043 44 47 49 52 55 57 61 63 75
Ngày 19/11/2020 kỳ 004096208 11 13 14 22 28 31 37 47 4853 54 57 58 59 61 63 66 77 78
Ngày 19/11/2020 kỳ 004096101 10 12 20 22 26 28 31 33 3437 38 49 53 54 56 57 58 66 77
Ngày 19/11/2020 kỳ 004096016 18 22 29 37 40 41 42 47 5256 59 60 61 63 64 65 67 68 72
Ngày 19/11/2020 kỳ 004095902 06 12 18 19 23 37 39 46 4953 54 55 57 58 60 63 65 69 71
Ngày 19/11/2020 kỳ 004095809 11 13 17 20 22 25 26 27 4550 55 58 59 63 65 68 71 74 76
Ngày 19/11/2020 kỳ 004095704 05 14 16 20 21 24 28 31 3536 38 40 48 50 56 59 66 75 78
Ngày 19/11/2020 kỳ 004095602 03 05 14 21 23 25 28 38 4042 44 47 50 52 59 67 68 72 79
Ngày 19/11/2020 kỳ 004095509 14 15 16 19 21 23 28 33 3435 42 46 47 49 52 58 67 71 77
Ngày 19/11/2020 kỳ 004095403 05 12 13 14 16 17 24 27 3639 45 46 47 51 53 59 66 74 76
Ngày 19/11/2020 kỳ 004095303 06 11 15 16 24 28 30 32 3342 44 45 50 52 53 59 62 63 77
Ngày 19/11/2020 kỳ 004095201 10 14 21 24 28 36 39 42 4954 56 59 60 62 70 74 76 77 78
Ngày 19/11/2020 kỳ 004095103 06 11 12 15 19 20 25 32 3337 39 45 49 51 53 54 59 62 76
Ngày 19/11/2020 kỳ 004095001 13 14 18 20 21 22 29 37 4649 58 64 65 66 67 68 75 76 79
Ngày 19/11/2020 kỳ 004094902 06 08 10 16 17 20 26 30 3150 51 52 53 55 58 63 64 72 75
Ngày 19/11/2020 kỳ 004094803 06 08 09 10 13 17 19 20 2528 33 35 46 49 51 56 68 71 78
Ngày 19/11/2020 kỳ 004094703 04 07 12 17 22 23 27 29 3032 37 40 46 54 62 69 73 74 80
Ngày 19/11/2020 kỳ 004094601 05 06 19 20 21 27 30 39 4043 45 49 54 57 59 67 73 76 80

KẾT LUẬN:

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CÁC KỲ QUAY THƯỞNG VIETLOTT- KENO NGÀY 19/11/2020

TỪ KỲ QUAY ĐẦU LÀ : 0040946 KẾT QUẢ : 01 05 06 19 20 21 27 30 39 4043 45 49 54 57 59 67 73 76 80

ĐẾN KỲ QUAY CUỐI 0041040 KẾT QUẢ 07 21 23 25 29 30 31 33 35 4142 45 52 56 58 62 63 67 72 79