KQXS Keno-xổ số Keno,chủ nhật ngày 22/11

24hkenhxoso.vn chuyên cập nhật Trực tiếp kết quả xổ số Keno được phát hành từ 06 giờ 00 phút và kết thúc chậm nhất 21 giờ 55 phút hàng ngày từ Thứ Hai đến Chủ Nhật với tần suất quay số mở thưởng 10 phút/kỳ, bán vé liên tục trong suốt thời gian của mỗi kỳ quay số mở thưởng. nhanh và chính xác nhất. Kết quả được cập nhật trực tiếp tại trường quay Công Ty điện toán xổ số Vietlott-Keno

KẾT QUẢ CÁC KỲ QUAY THƯỞNG VIETLOTT- KENO NGÀY 22/11/2020

Ngày 22/11/2020 kỳ 004132501 19 20 21 29 35 39 43 45 4647 49 58 59 60 66 67 73 76 78
Ngày 22/11/2020 kỳ 004132401 03 04 08 13 17 21 23 28 3036 38 52 58 59 62 76 77 78 79
Ngày 22/11/2020 kỳ 004132301 05 14 21 25 27 28 31 36 4243 46 51 56 61 67 70 72 76 77
Ngày 22/11/2020 kỳ 004132203 08 12 22 28 29 31 33 39 4043 44 45 48 50 65 68 71 72 78
Ngày 22/11/2020 kỳ 004132106 08 09 18 25 26 30 33 35 3842 52 54 61 62 64 66 67 76 80
Ngày 22/11/2020 kỳ 004132004 06 11 15 18 24 26 27 29 3031 40 42 46 50 59 63 65 68 79
Ngày 22/11/2020 kỳ 004131906 07 08 17 20 22 24 28 35 3646 49 50 56 60 61 64 67 71 78
Ngày 22/11/2020 kỳ 004131808 18 22 26 34 35 36 40 42 5153 54 57 58 59 62 65 67 75 76
Ngày 22/11/2020 kỳ 004131701 11 12 13 16 17 20 24 29 3243 45 48 51 55 61 70 71 78 79
Ngày 22/11/2020 kỳ 004131601 03 04 10 15 17 19 32 36 4143 45 52 65 66 67 69 71 72 73
Ngày 22/11/2020 kỳ 004131501 09 14 17 23 26 35 38 39 4649 50 52 54 61 68 69 71 78 79
Ngày 22/11/2020 kỳ 004131402 05 06 11 16 17 18 24 25 2932 40 52 54 55 62 64 71 78 80
Ngày 22/11/2020 kỳ 004131301 05 06 13 18 20 21 26 28 3038 39 45 48 49 59 61 67 79 80
Ngày 22/11/2020 kỳ 004131205 07 08 19 20 21 22 33 35 3638 42 47 49 50 55 56 73 75 78
Ngày 22/11/2020 kỳ 004131101 04 06 07 09 19 26 31 32 3944 45 47 52 54 56 60 68 69 76
Ngày 22/11/2020 kỳ 004131002 07 08 12 18 20 23 26 29 3337 40 45 46 47 58 69 75 77 78
Ngày 22/11/2020 kỳ 004130903 06 08 10 16 20 25 27 29 3334 49 51 53 57 58 63 65 69 71
Ngày 22/11/2020 kỳ 004130801 02 06 13 15 20 23 27 33 3537 39 41 43 45 53 56 66 69 74
Ngày 22/11/2020 kỳ 004130706 08 12 18 22 34 38 42 44 4649 50 57 58 66 70 71 72 73 74
Ngày 22/11/2020 kỳ 004130601 07 10 11 19 22 30 34 39 4244 49 50 51 55 56 61 66 75 79
Ngày 22/11/2020 kỳ 004130503 04 05 15 17 24 32 34 42 4346 47 53 57 60 61 67 70 79 80
Ngày 22/11/2020 kỳ 004130407 22 23 24 30 33 34 39 40 4349 50 51 57 66 67 68 71 72 77
Ngày 22/11/2020 kỳ 004130301 13 23 30 31 32 35 40 45 4752 54 56 59 60 61 65 73 74 75
Ngày 22/11/2020 kỳ 004130205 11 16 29 31 35 37 40 45 4648 50 54 57 60 64 65 66 68 80
Ngày 22/11/2020 kỳ 004130104 09 20 25 27 30 33 35 41 4849 50 52 53 59 60 61 63 67 78
Ngày 22/11/2020 kỳ 004130005 07 09 10 13 16 18 22 23 2540 55 57 58 69 70 75 78 79 80
Ngày 22/11/2020 kỳ 004129902 04 05 16 21 29 38 39 40 4345 50 53 54 56 63 69 70 73 74
Ngày 22/11/2020 kỳ 004129902 04 05 16 21 29 38 39 40 4345 50 53 54 56 63 69 70 73 74
Ngày 22/11/2020 kỳ 004129804 07 10 11 15 16 17 19 20 2234 37 45 48 66 67 68 69 73 79
Ngày 22/11/2020 kỳ 004129710 11 12 15 16 17 19 22 25 3233 37 41 43 45 56 60 68 76 79
Ngày 22/11/2020 kỳ 004129603 04 10 12 13 18 21 25 26 3136 37 45 54 61 66 70 73 74 80
Ngày 22/11/2020 kỳ 004129503 05 06 07 08 11 15 16 18 2029 32 44 55 58 61 69 71 76 80
Ngày 22/11/2020 kỳ 004129407 12 13 24 30 37 38 42 47 4950 51 60 63 65 68 69 70 74 80
Ngày 22/11/2020 kỳ 004129306 09 11 16 24 29 32 36 39 4048 51 60 61 62 63 72 75 77 80
Ngày 22/11/2020 kỳ 004129202 08 12 14 20 21 25 36 37 3841 49 52 53 59 60 70 71 73 74
Ngày 22/11/2020 kỳ 004129101 09 10 12 13 14 18 22 31 3233 42 43 46 64 71 72 73 74 78
Ngày 22/11/2020 kỳ 004129002 05 10 17 20 21 22 30 36 3940 52 53 59 64 65 74 78 79 80
Ngày 22/11/2020 kỳ 004128906 08 10 11 16 26 27 34 36 3848 50 52 54 55 59 65 66 74 78
Ngày 22/11/2020 kỳ 004128806 14 21 24 31 41 42 45 47 4954 58 59 64 67 69 70 75 78 80
Ngày 22/11/2020 kỳ 004128701 09 11 14 31 34 35 36 41 4355 56 58 64 68 72 75 77 78 79
Ngày 22/11/2020 kỳ 004128603 06 08 09 13 21 28 31 32 3638 44 46 50 52 54 58 67 77 80
Ngày 22/11/2020 kỳ 004128501 08 13 14 16 19 23 26 28 3144 46 53 54 62 63 65 66 70 79
Ngày 22/11/2020 kỳ 004128407 09 11 15 16 21 24 27 31 3739 43 52 53 58 60 61 63 68 74
Ngày 22/11/2020 kỳ 004128301 04 06 15 21 24 30 32 35 3839 40 42 47 55 61 63 73 74 80
Ngày 22/11/2020 kỳ 004128202 03 06 07 09 17 21 24 26 2829 33 36 42 45 55 66 67 76 80
Ngày 22/11/2020 kỳ 004128102 06 11 25 28 31 32 33 35 3642 44 47 50 54 61 63 68 69 70
Ngày 22/11/2020 kỳ 004128001 08 09 11 15 22 23 26 37 3941 42 45 47 52 61 70 74 75 76
Ngày 22/11/2020 kỳ 004127909 10 18 20 21 23 27 30 34 3539 40 45 47 51 52 53 54 56 70
Ngày 22/11/2020 kỳ 004127802 04 06 11 21 23 37 39 40 4243 44 52 61 69 71 74 77 78 79
Ngày 22/11/2020 kỳ 004127701 12 13 14 16 29 30 31 35 3842 45 48 55 57 67 70 73 76 80
Ngày 22/11/2020 kỳ 004127609 16 17 19 24 28 33 36 38 3951 54 60 63 64 66 71 73 76 79
Ngày 22/11/2020 kỳ 004127512 14 15 22 31 32 43 47 50 5355 56 59 61 62 67 68 71 77 78
Ngày 22/11/2020 kỳ 004127402 04 06 07 10 12 23 24 33 4044 50 51 53 56 57 60 62 70 77
Ngày 22/11/2020 kỳ 004127302 03 07 11 12 13 14 15 16 1722 23 40 41 45 48 53 63 68 77
Ngày 22/11/2020 kỳ 004127203 04 10 18 19 22 23 26 34 3542 44 47 56 59 60 61 63 67 76
Ngày 22/11/2020 kỳ 004127102 04 13 18 19 20 27 34 38 4344 53 54 61 62 63 68 69 71 77
Ngày 22/11/2020 kỳ 004127003 06 10 14 23 30 40 46 49 5153 54 55 62 63 64 70 71 73 77
Ngày 22/11/2020 kỳ 004126901 03 04 11 15 17 21 35 39 4748 50 52 53 60 67 68 77 78 79
Ngày 22/11/2020 kỳ 004126801 02 03 04 13 15 19 23 24 2830 41 43 48 54 56 62 71 72 73
Ngày 22/11/2020 kỳ 004126702 05 06 07 11 13 14 18 25 2730 38 41 47 48 50 53 64 69 73
Ngày 22/11/2020 kỳ 004126601 04 11 21 25 26 29 30 34 3739 41 49 54 57 59 64 66 74 75
Ngày 22/11/2020 kỳ 004126521 25 28 32 36 37 38 40 43 4549 50 51 52 58 68 70 71 73 78
Ngày 22/11/2020 kỳ 004126401 14 15 20 23 24 25 29 31 4447 55 58 59 64 69 70 71 75 76
Ngày 22/11/2020 kỳ 004126301 10 11 14 15 22 24 27 32 3334 36 37 39 41 44 67 72 75 78
Ngày 22/11/2020 kỳ 004126201 09 12 14 17 19 21 36 42 5052 54 55 56 60 62 65 67 70 72
Ngày 22/11/2020 kỳ 004126104 05 08 18 20 27 31 32 36 3841 44 47 52 54 61 70 74 77 78
Ngày 22/11/2020 kỳ 004126001 02 03 06 21 24 31 35 36 3841 43 51 52 59 61 64 70 76 80
Ngày 22/11/2020 kỳ 004125907 10 12 15 17 18 22 23 24 3132 33 36 42 46 54 58 68 72 78
Ngày 22/11/2020 kỳ 004125803 08 10 14 19 21 25 28 39 4042 48 51 58 65 67 68 69 73 74
Ngày 22/11/2020 kỳ 004125701 05 06 12 22 23 26 34 36 3843 48 53 54 62 64 66 69 72 76
Ngày 22/11/2020 kỳ 004125603 08 09 10 22 23 25 27 28 2931 33 35 41 53 57 68 69 74 79
Ngày 22/11/2020 kỳ 004125501 05 09 11 17 18 19 26 28 3236 38 51 56 63 66 67 72 73 74
Ngày 22/11/2020 kỳ 004125405 06 11 12 14 20 22 23 29 3034 41 42 52 62 68 70 71 72 75
Ngày 22/11/2020 kỳ 004125309 12 13 16 17 20 26 27 33 3638 40 47 52 53 54 59 61 71 75
Ngày 22/11/2020 kỳ 004125202 11 12 15 19 20 24 29 32 3439 40 44 46 50 60 64 69 74 80
Ngày 22/11/2020 kỳ 004125101 02 06 23 29 34 35 39 41 4243 49 54 55 59 62 67 73 74 76
Ngày 22/11/2020 kỳ 004125001 04 06 08 12 21 33 36 39 4246 51 52 54 58 63 67 75 76 79
Ngày 22/11/2020 kỳ 004124906 07 08 09 24 27 28 47 50 5255 60 61 68 70 72 75 76 78 79
Ngày 22/11/2020 kỳ 004124802 03 05 06 20 28 30 31 35 3739 47 49 53 55 56 64 72 77 79
Ngày 22/11/2020 kỳ 004124702 05 10 17 21 25 29 31 34 3641 54 55 62 64 70 72 73 77 79
Ngày 22/11/2020 kỳ 004124604 05 06 17 19 26 32 34 36 4851 53 55 62 63 66 68 70 75 79
Ngày 22/11/2020 kỳ 004124501 05 09 12 17 23 30 31 34 3637 40 48 52 53 54 57 60 62 78
Ngày 22/11/2020 kỳ 004124402 03 04 13 14 19 22 35 37 4142 46 55 62 65 68 73 74 77 79
Ngày 22/11/2020 kỳ 004124303 05 07 08 11 17 19 23 25 2734 35 36 46 50 57 72 75 79 80
Ngày 22/11/2020 kỳ 004124207 08 09 11 13 15 21 27 30 3546 48 56 57 59 60 61 71 79 80
Ngày 22/11/2020 kỳ 004124101 07 08 10 11 15 19 28 32 3538 39 44 55 63 66 69 70 75 80
Ngày 22/11/2020 kỳ 004124001 07 09 11 14 15 18 21 36 3739 43 49 54 58 59 62 67 77 80
Ngày 22/11/2020 kỳ 004123906 14 17 30 36 40 41 42 43 4647 50 52 53 54 55 61 62 66 67
Ngày 22/11/2020 kỳ 004123805 08 22 27 38 49 53 55 56 5762 63 65 66 69 73 74 75 78 79
Ngày 22/11/2020 kỳ 004123702 03 07 09 13 25 31 34 38 4043 44 46 47 49 54 58 65 71 76
Ngày 22/11/2020 kỳ 004123603 04 10 16 19 20 23 36 37 3940 42 46 57 70 74 77 78 79 80
Ngày 22/11/2020 kỳ 004123512 15 16 17 18 19 20 23 25 2831 34 49 54 56 58 59 62 71 79
Ngày 22/11/2020 kỳ 004123410 12 19 21 22 24 29 33 36 3740 43 46 51 52 55 60 65 76 78
Ngày 22/11/2020 kỳ 004123301 06 12 14 15 24 26 27 40 4445 53 54 65 68 70 73 76 79 80
Ngày 22/11/2020 kỳ 004123205 13 16 19 23 24 26 28 30 3448 54 57 58 60 63 71 74 79 80
Ngày 22/11/2020 kỳ 004123104 05 07 11 12 25 27 29 36 4253 54 59 63 67 68 70 74 75 80