KQXS Keno-xổ số Keno,chủ nhật ngày 29/11

24hkenhxoso.vn chuyên cập nhật Trực tiếp kết quả xổ số Keno được phát hành từ 06 giờ 00 phút và kết thúc chậm nhất 21 giờ 55 phút hàng ngày từ Thứ Hai đến Chủ Nhật với tần suất quay số mở thưởng 10 phút/kỳ, bán vé liên tục trong suốt thời gian của mỗi kỳ quay số mở thưởng. nhanh và chính xác nhất. Kết quả được cập nhật trực tiếp tại trường quay Công Ty điện toán xổ số Vietlott-Keno.

KẾT QUẢ CÁC KỲ QUAY THƯỞNG VIETLOTT- KENO NGÀY 29/11/2020

kết quả xổ số keno
Ngày /Kỳ
Kết quả
Ngày 29/11/2020 kỳ 004199005 06 14 17 19 22 31 36 37 3846 47 48 53 56 66 72 74 76 79
Ngày 29/11/2020 kỳ 004198901 02 06 07 10 12 15 19 20 2324 30 39 44 47 60 62 72 79 80
Ngày 29/11/2020 kỳ 004198801 04 07 09 10 11 12 21 23 2430 32 35 38 41 42 45 46 58 63
Ngày 29/11/2020 kỳ 004198701 06 07 08 15 16 19 21 22 2627 29 37 41 43 49 58 65 76 80
kết quả xổ số keno
Ngày 29/11/2020 kỳ 0041986
03 05 10 14 23 29 30 33 34 3536 42 49 51 56 60 65 67 74 75
Ngày 29/11/2020 kỳ 004198504 06 08 09 12 15 20 27 40 4243 44 48 51 55 63 68 72 73 79
Ngày 29/11/2020 kỳ 004198403 07 11 13 17 18 23 25 32 4245 49 50 53 55 59 60 64 65 76
Ngày 29/11/2020 kỳ kỳ 004198302 03 04 06 19 20 26 27 31 3236 39 44 45 50 54 59 66 69 79
Ngày 29/11/2020 kỳ 004198204 09 12 13 24 25 27 31 34 4346 50 60 61 62 64 68 72 76 77
Ngày 29/11/2020 kỳ 004198106 08 14 15 26 27 28 30 34 3738 45 47 53 55 57 65 69 73 79
kết quả xổ số keno
Ngày 29/11/2020 kỳ 0041980
02 03 08 13 14 22 24 30 33 3845 47 49 54 60 62 76 78 79 80
Ngày 29/11/2020 kỳ 004197902 05 06 11 13 14 19 22 23 2532 34 39 44 47 51 52 53 54 66
Ngày 29/11/2020 kỳ 004197802 09 11 18 23 26 27 31 32 3336 37 46 48 51 57 62 65 71 73
Ngày 29/11/2020 kỳ 004197701 04 06 07 10 11 18 24 28 4146 47 48 59 70 71 72 74 77 78
Ngày 29/11/2020 kỳ 004197602 11 12 16 18 20 25 27 28 2938 39 43 44 54 67 70 75 76 77
Ngày 29/11/2020 kỳ 004197505 11 13 14 16 24 25 26 30 3134 45 53 59 60 68 71 76 77 80
kết quả xổ số keno
Ngày 29/11/2020 kỳ 0041974
13 17 25 26 29 30 32 33 36 4247 48 51 52 54 57 62 64 66 78
Ngày 29/11/2020 kỳ 004197301 05 11 13 19 20 33 34 42 4344 45 50 58 67 68 69 70 75 78
Ngày 29/11/2020 kỳ 004197204 14 17 18 20 22 27 29 36 4548 50 54 56 58 65 69 72 78 80
Ngày 29/11/2020 kỳ 004197101 03 14 16 19 23 24 30 36 3945 46 47 50 56 58 64 67 75 78
Ngày 29/11/2020 kỳ 004197006 10 17 26 28 31 33 36 39 4246 47 51 56 58 59 61 69 76 77
Ngày 29/11/2020 kỳ 004196901 04 09 11 14 16 41 45 47 5860 61 64 66 67 74 75 76 78 79
kết quả xổ số keno
Ngày 29/11/2020 kỳ 0041968
01 03 09 12 15 21 33 34 36 3743 44 46 49 54 56 65 67 70 75
Ngày 29/11/2020 kỳ 004196707 15 24 25 31 33 34 36 42 4649 50 54 61 66 71 76 77 79 80
Ngày 29/11/2020 kỳ 004196603 06 13 17 21 23 27 30 31 3540 44 45 46 49 51 54 55 61 63
Ngày 29/11/2020 kỳ 004196505 07 08 11 17 21 28 34 35 3744 45 47 49 52 57 64 75 76 80
Ngày 29/11/2020 kỳ 004196403 07 12 16 20 21 25 26 38 3942 43 44 53 54 63 69 75 76 80
Ngày 29/11/2020 kỳ 004196306 14 21 29 33 37 38 39 41 4546 51 52 54 60 61 68 73 76 80
kết quả xổ số keno
Ngày 29/11/2020 kỳ 0041963
06 14 21 29 33 37 38 39 41 4546 51 52 54 60 61 68 73 76 80
Ngày 29/11/2020 kỳ 004196201 12 20 22 24 29 36 43 44 4648 49 51 56 65 68 70 74 75 80
Ngày 29/11/2020 kỳ 004196102 08 15 17 20 31 35 37 52 5460 62 65 66 68 69 70 73 78 80
Ngày 29/11/2020 kỳ 004196001 10 16 19 23 24 29 31 34 3540 44 47 55 61 67 68 70 75 78
Ngày 29/11/2020 kỳ 004195901 09 11 16 22 25 29 38 39 4353 57 58 61 63 66 70 72 79 80
Ngày 29/11/2020 kỳ 004195801 04 05 07 10 14 15 16 17 1828 34 38 39 46 58 59 65 68 70
kết quả xổ số keno
Ngày 29/11/2020 kỳ 0041957
05 07 11 15 17 21 22 28 29 3339 43 47 50 56 59 60 64 69 73
Ngày 29/11/2020 kỳ 004195606 09 19 23 26 27 31 32 33 3840 46 48 51 63 64 67 69 70 72
Ngày 29/11/2020 kỳ 004195505 09 15 18 26 27 28 30 31 3543 57 60 61 68 69 72 73 74 78
Ngày 29/11/2020 kỳ 004195402 03 04 14 15 16 17 19 34 4647 51 58 60 66 70 71 74 77 79
Ngày 29/11/2020 kỳ 004195302 05 06 11 16 18 23 26 28 2947 50 53 60 63 68 70 76 78 80
Ngày 29/11/2020 kỳ 004195207 10 14 18 32 33 35 40 41 4345 50 54 56 62 63 64 69 72 77
kết quả xổ số keno
Ngày 29/11/2020 kỳ 0041951
04 07 08 13 15 17 21 23 34 4044 45 48 52 57 58 59 67 70 71
Ngày 29/11/2020 kỳ 004195002 07 15 16 18 20 26 31 34 3537 38 56 57 58 63 68 71 72 79
Ngày 29/11/2020 kỳ 004194901 06 08 12 15 21 35 42 44 4850 59 60 61 62 63 68 72 78 79
Ngày 29/11/2020 kỳ 004194804 09 10 14 18 19 27 28 37 3846 47 48 49 51 52 58 62 63 74
Ngày 29/11/2020 kỳ 004194708 14 21 30 32 44 49 50 51 5358 59 60 62 63 65 75 76 77 78
Ngày 29/11/2020 kỳ 004194605 08 10 13 16 20 22 25 30 3637 42 43 46 49 50 64 66 67 70
Ngày 29/11/2020 kỳ 004194503 09 13 17 22 27 28 31 34 3640 44 45 49 51 52 71 73 77 79
Ngày 29/11/2020 kỳ 004194403 20 21 33 35 36 37 38 42 4346 48 50 51 52 54 55 60 64 67
Ngày 29/11/2020 kỳ 004194302 05 10 13 20 22 26 30 33 3738 39 40 54 64 72 73 75 76 79
Ngày 29/11/2020 kỳ 004194201 03 05 07 09 10 11 15 17 2235 44 46 48 49 50 55 60 63 68
Ngày 29/11/2020 kỳ 004194101 05 08 09 15 18 19 24 25 2728 36 37 49 55 56 61 63 64 71
Ngày 29/11/2020 kỳ 004194002 07 08 20 26 28 29 35 44 4647 48 52 58 65 68 73 77 78 80
Ngày 29/11/2020 kỳ 004193906 18 19 20 22 23 24 30 36 3840 47 48 52 53 61 62 63 75 78
Ngày 29/11/2020 kỳ 004193805 12 15 18 26 27 31 33 36 3738 41 44 45 60 61 67 72 73 80
Ngày 29/11/2020 kỳ 004193701 07 08 19 24 27 34 35 36 3846 47 53 54 56 68 74 76 79 80
Ngày 29/11/2020 kỳ 004193603 05 10 13 19 24 27 39 43 4549 51 52 53 58 62 63 71 75 78
Ngày 29/11/2020 kỳ 004193501 03 06 11 17 22 25 26 28 2931 43 44 47 51 54 64 74 75 80
Ngày 29/11/2020 kỳ 004193404 08 09 11 15 21 23 35 36 4143 44 52 67 69 70 74 76 78 79
Ngày 29/11/2020 kỳ 004193304 08 09 13 17 29 33 35 40 4146 47 48 49 50 52 71 72 73 77
Ngày 29/11/2020 kỳ 004193207 08 09 20 22 27 30 31 33 4043 44 47 48 51 62 66 69 75 80
Ngày 29/11/2020 kỳ 004193102 03 06 25 31 33 38 43 48 5152 59 63 64 73 75 77 78 79 80
Ngày 29/11/2020 kỳ 004193005 09 14 16 17 21 23 31 37 3940 43 57 59 64 65 68 72 79 80
Ngày 29/11/2020 kỳ 004192905 09 22 23 25 27 28 31 32 3337 47 49 54 55 57 63 69 71 77
Ngày 29/11/2020 kỳ 004192802 05 08 16 23 25 31 37 38 4042 51 53 57 58 59 63 68 72 77
Ngày 29/11/2020 kỳ 004192703 05 06 17 18 24 25 28 30 4550 55 58 59 60 62 64 72 77 80
Ngày 29/11/2020 kỳ 004192602 04 05 07 10 12 20 21 22 2729 30 31 34 37 49 50 52 68 73
Ngày 29/11/2020 kỳ 004192501 02 03 04 07 09 12 25 35 3943 45 47 53 71 73 77 78 79 80
Ngày 29/11/2020 kỳ 004192401 05 08 16 20 25 30 32 33 4043 45 49 59 62 63 69 70 71 76
Ngày 29/11/2020 kỳ 004192304 08 10 12 16 18 19 21 26 2829 34 35 40 47 48 50 55 62 68
Ngày 29/11/2020 kỳ 004192205 13 14 15 16 22 26 31 33 3637 39 43 44 50 62 64 68 74 78
Ngày 29/11/2020 kỳ 004192102 09 11 12 13 15 16 17 23 3435 37 40 42 53 54 55 62 70 73
Ngày 29/11/2020 kỳ 004192003 04 05 06 22 23 40 42 43 4547 49 51 56 63 64 72 73 75 78
Ngày 29/11/2020 kỳ 004191901 13 16 19 30 34 40 41 46 5859 62 67 70 71 72 73 74 78 80
Ngày 29/11/2020 kỳ 004191807 21 24 25 26 27 28 29 34 3641 42 43 46 51 54 59 71 74 79
Ngày 29/11/2020 kỳ 004191713 17 21 23 24 25 30 35 37 4648 49 53 56 58 70 71 76 77 78
Ngày 29/11/2020 kỳ 004191604 06 16 20 21 26 28 33 34 3538 43 44 47 55 58 67 75 76 79
Ngày 29/11/2020 kỳ 004191502 05 09 11 13 16 17 22 31 3541 44 45 54 62 67 76 78 79 80
Ngày 29/11/2020 kỳ 004191402 06 14 20 26 28 29 30 43 4649 62 66 67 69 70 71 74 75 80
Ngày 29/11/2020 kỳ 004191303 05 09 11 13 18 19 22 23 2629 33 45 53 60 67 72 74 76 80
Ngày 29/11/2020 kỳ 004191201 03 11 16 19 29 30 33 35 3738 41 48 49 51 54 55 60 62 78
Ngày 29/11/2020 kỳ 004191106 10 15 16 17 18 28 32 33 3435 46 47 49 51 53 58 61 74 79
Ngày 29/11/2020 kỳ 004191004 10 11 15 18 19 20 23 27 3638 45 50 52 59 63 71 74 76 77
Ngày 29/11/2020 kỳ 004190902 05 07 11 13 24 29 30 35 4045 48 49 51 53 54 59 67 77 78
Ngày 29/11/2020 kỳ 004190802 07 08 09 12 17 18 20 21 2225 29 32 33 37 44 45 57 59 61
Ngày 29/11/2020 kỳ 004190704 05 06 07 09 11 12 21 22 2528 29 30 40 44 47 51 52 72 77
Ngày 29/11/2020 kỳ 004190601 02 03 14 15 25 26 27 35 3637 39 53 56 57 66 71 72 77 78
Ngày 29/11/2020 kỳ 004190511 12 14 15 16 19 29 34 39 4344 49 50 59 61 63 64 66 76 77
Ngày 29/11/2020 kỳ 004190401 09 12 19 20 22 24 28 32 4142 51 57 60 61 62 73 75 77 79
Ngày 29/11/2020 kỳ 004190306 08 15 17 22 23 25 32 37 3848 52 55 62 66 69 76 78 79 80
Ngày 29/11/2020 kỳ 004190205 08 14 15 17 18 19 20 26 2831 35 40 46 57 66 68 69 76 78
Ngày 29/11/2020 kỳ 004190101 07 16 22 23 26 27 29 30 3135 38 39 46 59 65 68 70 73 77
Ngày 29/11/2020 kỳ 004190004 06 14 17 24 25 29 32 33 3840 45 49 51 52 56 62 64 67 73
Ngày 29/11/2020 kỳ 004189922 23 32 34 38 39 42 49 50 5153 56 58 60 62 63 67 69 70 77
Ngày 29/11/2020 kỳ 004189804 06 07 13 15 16 21 24 25 3132 38 39 47 51 58 61 65 69 78
Ngày 29/11/2020 kỳ 004189706 07 11 18 23 28 29 40 49 5154 59 62 68 70 71 72 73 74 79
Ngày 29/11/2020 kỳ 004189601 03 07 09 10 12 13 23 26 3036 37 43 45 54 58 61 68 70 75