KQXS Keno-xổ số Keno,chủ nhật ngày 13/11

24hkenhxoso.vn chuyên cập nhật Trực tiếp kết quả xổ số Keno được phát hành từ 06 giờ 00 phút và kết thúc chậm nhất 21 giờ 55 phút hàng ngày từ Thứ Hai đến Chủ Nhật với tần suất quay số mở thưởng 10 phút/kỳ, bán vé liên tục trong suốt thời gian của mỗi kỳ quay số mở thưởng. nhanh và chính xác nhất. Kết quả được cập nhật trực tiếp tại trường quay Công Ty điện toán xổ số Vietlott-Keno.

KẾT QUẢ CÁC KỲ QUAY THƯỞNG VIETLOTT- KENO NGÀY 13/12/2020

Ngày /KỳKết quả
Ngày 13/12/2020 kỳ 004332003 04 12 16 23 24 26 31 33 3435 44 46 47 60 69 70 72 76 78
Ngày 13/12/2020 kỳ 004331905 07 13 15 16 22 29 32 39 4243 48 53 59 60 63 65 66 73 80
Ngày 13/12/2020 kỳ 004331809 11 16 18 19 27 30 34 40 4348 51 52 55 65 68 73 75 76 77
Ngày 13/12/2020 kỳ 004331703 05 11 12 18 23 25 26 27 3032 39 51 52 54 59 62 67 70 78
Ngày 13/12/2020 kỳ 004331602 08 14 32 33 35 36 43 45 4849 51 53 54 56 58 65 73 78 80
Ngày 13/12/2020 kỳ 004331501 04 06 23 24 27 42 45 46 5254 56 57 60 65 68 71 73 78 79
Ngày 13/12/2020 kỳ 004331401 02 04 16 17 21 23 24 26 2832 39 42 47 49 50 64 66 78 79
Ngày 13/12/2020 kỳ 004331306 09 14 21 24 27 31 35 37 3841 51 52 56 57 59 60 63 71 78
Ngày 13/12/2020 kỳ 004331202 04 06 10 17 19 25 32 34 3643 44 45 50 57 62 65 69 76 77
Ngày 13/12/2020 kỳ 004331103 04 06 13 22 27 28 35 36 4748 49 53 55 58 61 72 73 74 76
Ngày 13/12/2020 kỳ 004331006 13 17 19 26 28 29 37 39 4042 48 49 50 51 55 70 72 75 78
Ngày 13/12/2020 kỳ 004330902 10 11 12 15 16 28 29 37 4246 47 49 52 56 61 64 70 73 75
Ngày 13/12/2020 kỳ 004330802 07 15 16 18 24 27 32 39 4042 43 45 59 61 63 68 71 73 75
Ngày 13/12/2020 kỳ 004330706 08 12 14 23 26 29 37 43 4548 50 57 59 64 65 75 76 77 78
Ngày 13/12/2020 kỳ 004330602 10 21 23 25 26 29 40 47 5254 57 58 61 64 67 72 75 77 78
Ngày 13/12/2020 kỳ 004330504 06 09 11 12 18 21 26 37 4243 51 57 60 66 68 73 76 78 80
Ngày 13/12/2020 kỳ 004330411 18 21 25 33 38 40 45 47 4852 55 56 57 63 64 67 69 71 80
Ngày 13/12/2020 kỳ 004330305 06 13 14 16 18 20 21 27 3540 43 46 50 54 64 71 72 74 80
Ngày 13/12/2020 kỳ 004330201 04 09 16 20 23 24 29 30 3640 41 43 49 54 55 65 74 75 78
Ngày 13/12/2020 kỳ 004330101 02 03 04 05 21 23 26 29 3440 48 50 51 55 58 59 63 66 73
Ngày /KỳKết quả
Ngày 13/12/2020 kỳ 004330005 06 12 14 16 21 22 27 31 3435 37 38 40 47 51 60 65 67 69
Ngày 13/12/2020 kỳ 004329905 06 12 15 17 18 21 25 27 3236 37 51 55 57 63 68 69 71 73
Ngày 13/12/2020 kỳ 004329807 10 11 12 14 16 27 29 33 4147 48 51 53 60 67 68 73 75 79
Ngày 13/12/2020 kỳ 004329709 12 14 22 25 26 27 32 42 4551 56 59 61 65 66 67 70 73 74
Ngày 13/12/2020 kỳ 004329606 10 20 22 26 28 29 35 36 3741 42 48 51 57 61 70 72 73 76
Ngày 13/12/2020 kỳ 004329504 06 09 16 18 19 25 29 32 3739 41 45 46 47 51 56 57 66 69
Ngày 13/12/2020 kỳ 004329405 07 10 12 14 15 17 24 31 3233 37 38 45 52 53 54 69 73 80
Ngày 13/12/2020 kỳ 004329304 05 11 13 21 22 28 29 30 3141 46 52 53 54 63 69 77 79 80
Ngày 13/12/2020 kỳ 004329211 12 13 18 26 31 34 39 40 4246 51 52 56 59 61 63 66 70 79
Ngày 13/12/2020 kỳ 004329102 03 05 08 11 12 14 17 18 2829 35 37 43 48 54 57 61 75 76
Ngày 13/12/2020 kỳ 004329002 07 12 14 15 23 26 31 33 3435 40 43 49 60 63 68 73 77 80
Ngày 13/12/2020 kỳ 004328903 05 07 09 10 12 16 20 21 3032 36 37 50 51 60 61 66 71 79
Ngày 13/12/2020 kỳ 004328804 06 07 09 11 14 21 22 25 3234 50 51 52 54 55 68 70 73 78
Ngày 13/12/2020 kỳ 004328707 14 22 23 25 30 34 38 39 4651 53 59 60 61 62 64 65 75 78
Ngày 13/12/2020 kỳ 004328602 07 08 09 10 11 16 20 21 2223 26 27 31 33 47 49 68 69 72
Ngày 13/12/2020 kỳ 004328504 08 12 18 23 25 28 31 39 4147 50 51 58 59 61 64 72 75 79
Ngày 13/12/2020 kỳ 004328403 04 05 08 12 18 20 29 30 3135 37 41 44 47 56 61 64 71 79
Ngày 13/12/2020 kỳ 004328304 06 18 21 26 29 31 33 34 3943 45 47 48 51 54 60 61 71 73
Ngày 13/12/2020 kỳ 004328202 12 19 21 22 25 26 32 50 5864 66 67 69 70 74 75 76 78 79
Ngày 13/12/2020 kỳ 004328101 02 08 09 10 11 15 16 21 3031 32 33 37 40 41 58 60 64 79
Ngày 13/12/2020 kỳ 004328001 03 04 06 08 09 16 17 19 2021 24 26 28 37 40 47 74 75 80
Ngày 13/12/2020 kỳ 004327902 04 10 11 15 21 24 26 29 3033 39 44 47 52 59 62 66 67 72
Ngày 13/12/2020 kỳ 004327806 08 13 14 16 19 24 29 30 3135 39 51 56 63 67 71 73 76 80
Ngày 13/12/2020 kỳ 004327701 06 09 24 27 29 31 32 35 3743 47 54 57 59 61 68 70 74 80
Ngày 13/12/2020 kỳ 004327701 06 09 24 27 29 31 32 35 3743 47 54 57 59 61 68 70 74 80
Ngày 13/12/2020 kỳ 004327601 05 09 15 19 25 26 29 32 4046 48 52 53 61 74 75 77 79 80
Ngày 13/12/2020 kỳ 004327507 08 10 20 24 26 28 29 38 4447 49 56 61 62 65 70 73 75 79
Ngày 13/12/2020 kỳ 004327401 03 04 07 09 14 17 22 23 3031 42 57 59 60 61 66 69 78 80
Ngày 13/12/2020 kỳ 004327306 08 12 17 24 25 30 33 37 4247 48 52 58 59 66 67 72 74 79
Ngày 13/12/2020 kỳ 004327201 05 06 10 16 17 22 25 26 2931 36 38 40 45 57 58 69 71 77
Ngày 13/12/2020 kỳ 004327106 15 20 26 30 40 41 44 46 4752 58 60 64 65 66 68 71 77 79
Ngày 13/12/2020 kỳ 004327007 09 10 13 16 17 22 24 29 3132 36 39 42 56 67 69 71 74 76
Ngày 13/12/2020 kỳ 004326904 05 06 13 14 15 16 19 20 2429 37 44 52 57 59 65 66 76 78
Ngày 13/12/2020 kỳ 004326802 05 07 14 15 18 20 24 27 2932 37 40 41 42 45 48 58 67 79
Ngày 13/12/2020 kỳ 004326702 11 14 15 18 19 20 30 32 3740 47 49 53 59 62 66 69 71 78
Ngày 13/12/2020 kỳ 004326604 06 07 10 13 21 27 32 34 4041 42 44 48 51 52 55 70 71 77
Ngày 13/12/2020 kỳ 004326502 04 05 06 12 15 28 29 30 3136 42 43 57 60 64 65 67 69 80
Ngày 13/12/2020 kỳ 004326404 10 19 26 27 32 37 38 40 4956 57 60 62 65 67 72 75 79 80
Ngày 13/12/2020 kỳ 004326301 03 15 28 34 36 41 46 49 5358 62 64 67 68 71 72 73 75 79
Ngày 13/12/2020 kỳ 004326204 07 08 11 13 18 19 22 23 2930 31 36 37 43 45 48 49 53 74
Ngày 13/12/2020 kỳ 004326107 09 13 29 30 36 42 47 52 5758 59 63 64 70 74 76 77 79 80
Ngày 13/12/2020 kỳ 004326011 15 22 23 31 32 35 41 42 4347 48 49 55 58 62 64 65 66 80
Ngày 13/12/2020 kỳ 004325904 12 14 18 22 27 29 39 41 4244 46 51 53 54 62 69 74 77 80
Ngày 13/12/2020 kỳ 004325803 05 06 08 09 11 12 14 20 2732 54 63 65 66 67 70 72 74 80
Ngày 13/12/2020 kỳ 004325703 10 11 15 24 27 33 35 38 4145 46 48 52 56 60 67 70 72 74
Ngày 13/12/2020 kỳ 004325602 03 09 10 11 16 18 24 26 3139 44 49 50 53 55 56 57 63 75
Ngày 13/12/2020 kỳ 004325502 12 15 18 25 27 29 30 31 3233 35 38 42 44 49 52 63 68 73
Ngày 13/12/2020 kỳ 004325401 03 08 16 18 23 26 29 31 3537 42 48 58 59 60 62 72 73 75
Ngày 13/12/2020 kỳ 004325303 05 09 14 17 19 22 31 32 3339 44 45 52 64 65 72 73 76 80
Ngày 13/12/2020 kỳ 004325203 07 10 11 23 32 33 38 40 4345 53 57 59 61 62 63 66 70 74
Ngày 13/12/2020 kỳ 004325101 13 14 18 19 23 24 28 31 3438 40 43 45 59 60 64 68 69 72
Ngày 13/12/2020 kỳ 004325009 11 13 20 23 33 35 42 44 4547 48 49 50 61 64 66 70 74 80
Ngày 13/12/2020 kỳ 004324902 06 07 11 12 13 25 28 29 3240 42 44 50 56 60 63 67 70 78
Ngày 13/12/2020 kỳ 004324802 08 10 11 15 16 18 21 23 2728 30 32 55 57 59 63 66 70 76
Ngày 13/12/2020 kỳ 004324705 11 16 20 21 24 27 28 33 3436 38 41 43 44 46 48 49 53 80
Ngày 13/12/2020 kỳ 004324608 09 12 16 18 21 35 40 41 4749 53 55 60 62 68 71 72 75 79
Ngày 13/12/2020 kỳ 004324502 05 07 12 14 25 29 31 34 3941 44 56 58 59 67 69 71 77 80
Ngày 13/12/2020 kỳ 004324404 06 08 15 16 29 30 33 37 4249 51 53 54 55 62 66 70 71 77
Ngày 13/12/2020 kỳ 004324302 05 06 08 12 23 24 29 46 4750 55 56 59 63 68 72 76 78 80
Ngày 13/12/2020 kỳ 004324204 08 09 10 12 14 16 32 34 3645 48 51 56 58 59 60 61 78 79
Ngày 13/12/2020 kỳ 004324102 11 15 18 24 27 29 32 33 3437 42 52 57 59 63 73 74 77 80
Ngày 13/12/2020 kỳ 004324007 08 10 12 15 16 30 35 38 4750 52 55 57 60 65 73 77 78 79
Ngày 13/12/2020 kỳ 004323908 09 10 15 17 20 23 27 33 4045 52 59 61 62 65 66 68 71 77
Ngày 13/12/2020 kỳ 004323802 03 04 12 27 28 32 38 39 4243 48 49 52 53 55 69 70 79 80
Ngày 13/12/2020 kỳ 004323711 18 19 24 25 27 29 35 41 5154 58 60 63 66 67 68 73 78 80
Ngày 13/12/2020 kỳ 004323601 02 05 07 10 12 17 27 30 3334 41 43 44 49 52 55 61 72 74
Ngày 13/12/2020 kỳ 004323503 05 09 11 12 16 18 19 23 2428 32 39 54 59 62 63 69 70 76
Ngày 13/12/2020 kỳ 004323401 09 13 15 19 31 32 37 38 5052 57 59 60 62 63 68 69 72 76
Ngày 13/12/2020 kỳ 004323303 08 14 21 23 24 27 29 30 3233 34 36 39 44 45 46 55 57 68
Ngày 13/12/2020 kỳ 004323201 10 12 13 20 23 25 30 34 3536 42 43 46 64 65 66 71 75 79
Ngày 13/12/2020 kỳ 004323102 05 08 11 15 17 20 21 23 2436 38 42 43 49 50 52 59 67 75
Ngày 13/12/2020 kỳ 004323003 06 07 11 13 21 25 28 29 3840 41 50 53 54 60 67 74 75 78
Ngày 13/12/2020 kỳ 004322906 11 12 18 22 24 26 29 30 3138 40 45 48 60 62 67 72 73 75
Ngày 13/12/2020 kỳ 004322802 08 09 10 11 18 26 34 45 5455 56 60 63 64 66 70 76 79 80
Ngày 13/12/2020 kỳ 004322703 06 10 13 16 22 23 41 43 4445 47 54 56 59 60 61 69 76 79
Ngày 13/12/2020 kỳ 004322601 14 15 21 23 35 38 39 42 4344 46 47 51 54 58 61 65 66 68
Ngày 12/12/2020 kỳ 004322508 11 15 17 19 20 24 25 27 2932 33 40 45 46 57 62 70 75 76
Ngày 12/12/2020 kỳ 004322404 17 18 23 25 35 36 41 42 4652 55 56 62 66 68 69 72 77 80