KQXS Keno-xổ số Keno,thứ 2 ngày 21/12

24hkenhxoso.vn chuyên cập nhật Trực tiếp kết quả xổ số Keno được phát hành từ 06 giờ 00 phút và kết thúc chậm nhất 21 giờ 55 phút hàng ngày từ Thứ Hai đến Chủ Nhật với tần suất quay số mở thưởng 10 phút/kỳ, bán vé liên tục trong suốt thời gian của mỗi kỳ quay số mở thưởng. nhanh và chính xác nhất. Kết quả được cập nhật trực tiếp tại trường quay Công Ty điện toán xổ số Vietlott-Keno.

KẾT QUẢ CÁC KỲ QUAY THƯỞNG VIETLOTT- KENO NGÀY 21/12/2020

Ngày /KỳKết quả
Ngày 21/12/2020 kỳ 004408005 07 08 11 15 17 23 26 27 2837 47 50 51 52 61 67 70 75 78
Ngày 21/12/2020 kỳ 004407904 06 08 13 15 17 19 22 37 4042 54 55 64 65 75 76 77 78 80
Ngày 21/12/2020 kỳ 004407801 06 07 12 15 17 24 29 34 3543 44 51 52 57 58 59 62 70 74
Ngày 21/12/2020 kỳ 004407707 08 10 22 26 30 31 32 38 4042 43 47 50 53 54 56 60 66 79
Ngày 21/12/2020 kỳ 004407603 04 12 18 23 25 31 32 37 4347 49 50 51 55 59 65 72 73 75
Ngày 21/12/2020 kỳ 004407510 11 14 15 24 27 28 29 30 3139 41 49 51 54 66 68 69 72 80
Ngày 21/12/2020 kỳ 004407404 06 07 10 15 20 23 31 32 3646 47 56 60 61 64 65 67 72 77
Ngày 21/12/2020 kỳ 004407301 02 07 08 12 15 19 30 33 3537 38 39 42 49 64 71 73 77 78
Ngày 21/12/2020 kỳ 004407203 05 19 22 23 41 44 46 50 5657 61 62 65 67 74 75 77 78 79
Ngày 21/12/2020 kỳ 004407107 11 15 26 27 30 32 38 41 4548 49 51 57 63 67 69 71 72 73
Ngày 21/12/2020 kỳ 004407006 10 14 17 24 26 29 31 32 3338 39 42 48 49 52 56 67 76 79
Ngày 21/12/2020 kỳ 004406903 04 10 12 16 17 19 20 21 2729 30 32 40 41 42 57 72 78 80
Ngày 21/12/2020 kỳ 004406802 07 08 11 22 25 29 32 34 3538 42 43 51 52 54 55 56 68 78
Ngày 21/12/2020 kỳ 004406702 07 08 11 12 14 21 25 28 3031 36 44 46 49 61 62 69 71 80
Ngày 21/12/2020 kỳ 004406609 12 14 18 21 22 26 31 33 3940 41 50 61 62 63 69 71 72 73
Ngày 21/12/2020 kỳ 004406501 02 04 14 15 22 23 24 25 3940 41 42 45 47 48 51 59 63 80
Ngày 21/12/2020 kỳ 004406402 05 06 07 08 10 11 14 16 2426 28 42 46 56 59 66 76 78 79
Ngày 21/12/2020 kỳ 004406303 06 09 15 20 29 30 37 41 4450 52 53 58 61 68 70 72 73 80
Ngày 21/12/2020 kỳ 004406202 07 12 13 16 21 29 34 35 3746 47 49 60 66 68 70 72 79 80
Ngày 21/12/2020 kỳ 004406105 08 09 14 20 22 27 33 36 4148 55 62 65 69 71 72 73 75 76
Ngày 21/12/2020 kỳ 004406003 04 05 06 13 15 21 23 25 2934 44 47 48 51 55 59 67 70 72
Ngày 21/12/2020 kỳ 004405903 05 11 16 19 24 26 29 36 3840 41 53 62 67 69 70 72 74 77
Ngày 21/12/2020 kỳ 004405807 11 12 18 20 26 27 29 31 3743 45 46 49 51 54 55 58 69 78
Ngày 21/12/2020 kỳ 004405703 04 06 11 19 20 22 23 25 2732 38 41 52 57 58 63 64 67 76
Ngày 21/12/2020 kỳ 004405603 04 05 06 12 15 17 19 27 3034 45 48 52 53 57 61 62 72 78
Ngày 21/12/2020 kỳ 004405504 10 12 15 19 22 25 32 34 3536 40 41 45 47 56 61 62 63 78
Ngày 21/12/2020 kỳ 004405402 03 16 17 18 26 27 28 37 3839 42 51 55 56 59 61 67 71 72
Ngày 21/12/2020 kỳ 004405302 12 13 20 22 23 26 32 37 4147 48 58 59 66 70 72 73 75 78
Ngày 21/12/2020 kỳ 004405209 11 16 20 24 28 37 40 42 5253 54 64 66 67 70 73 74 76 80
Ngày 21/12/2020 kỳ 004405102 04 06 12 20 22 23 29 30 4146 51 61 64 68 69 71 78 79 80
Ngày 21/12/2020 kỳ 004405001 02 04 07 11 14 16 22 28 2935 36 40 44 52 56 62 67 68 79
Ngày 21/12/2020 kỳ 004404903 06 08 09 14 16 17 19 20 3742 48 49 52 55 58 69 70 74 79
Ngày 21/12/2020 kỳ 004404805 06 08 15 16 20 22 28 29 3043 45 46 56 58 62 70 72 75 80
Ngày 21/12/2020 kỳ 004404704 05 08 11 12 21 24 26 33 4149 50 52 56 59 63 65 73 75 78
Ngày 21/12/2020 kỳ 004404605 08 11 17 20 21 25 33 36 4143 47 49 50 52 53 55 65 71 78
Ngày 21/12/2020 kỳ 004404507 13 15 20 22 24 33 35 36 4352 55 57 61 62 68 70 72 76 78
Ngày 21/12/2020 kỳ 004404408 10 13 21 28 29 32 34 36 3943 44 45 49 51 52 57 63 69 73
Ngày /KỳKết quả
Ngày 21/12/2020 kỳ 004404303 04 18 24 30 37 38 41 45 4649 51 58 59 62 70 71 72 78 80
Ngày 21/12/2020 kỳ 004404201 07 20 21 35 38 46 48 53 5657 58 61 64 67 71 73 74 76 77
Ngày 21/12/2020 kỳ 004404114 18 22 25 27 33 35 37 38 4041 45 49 53 58 59 60 64 70 76
Ngày 21/12/2020 kỳ 004404006 11 14 16 20 21 25 31 34 3541 46 48 54 58 62 68 71 72 79
Ngày 21/12/2020 kỳ 004403902 03 04 08 10 13 19 21 22 2329 34 41 45 52 53 57 65 69 71
Ngày 21/12/2020 kỳ 004403808 10 14 15 17 21 27 41 44 4751 53 57 58 64 66 69 70 78 79
Ngày 21/12/2020 kỳ 004403702 04 10 15 17 19 25 33 35 3739 43 53 54 61 63 67 74 75 76
Ngày 21/12/2020 kỳ 004403604 09 10 14 17 23 25 29 30 3136 41 42 47 49 52 54 59 60 71
Ngày 21/12/2020 kỳ 004403503 06 09 11 20 24 27 28 29 3234 36 38 45 51 59 61 64 68 70
Ngày 21/12/2020 kỳ 004403408 12 13 18 22 26 28 31 34 3541 42 47 57 59 60 67 68 71 77
Ngày 21/12/2020 kỳ 004403303 05 06 11 13 17 19 24 27 2834 38 42 54 56 61 64 68 73 76
Ngày 21/12/2020 kỳ 004403204 05 11 13 16 29 30 31 33 4146 48 49 57 64 65 68 69 77 79
Ngày 21/12/2020 kỳ 004403105 15 17 23 27 31 32 37 42 4549 50 51 52 55 56 60 62 65 78
Ngày 21/12/2020 kỳ 004403017 19 22 28 29 31 35 36 40 4447 50 51 56 58 64 67 72 73 75
Ngày 21/12/2020 kỳ 004402901 05 09 16 18 20 22 23 26 3642 45 47 49 57 58 59 60 76 80
Ngày 21/12/2020 kỳ 004402808 13 15 20 22 29 34 37 39 4548 51 54 55 56 60 65 68 73 77
Ngày 21/12/2020 kỳ 004402704 08 13 15 24 29 35 38 43 4547 52 53 56 62 67 71 72 78 79
Ngày 21/12/2020 kỳ 004402602 04 05 13 17 24 26 33 36 3845 47 51 55 56 60 63 69 72 79
Ngày 21/12/2020 kỳ 004402502 05 08 14 15 16 22 25 28 3135 36 39 52 54 55 61 62 75 76
Ngày 21/12/2020 kỳ 004402402 04 13 15 21 27 29 31 33 3536 40 43 46 49 51 58 62 64 78
Ngày 21/12/2020 kỳ 004402304 06 07 13 25 29 37 41 45 4950 55 57 66 67 68 75 78 79 80
Ngày 21/12/2020 kỳ 004402208 14 17 21 25 28 30 31 33 4144 51 54 55 64 67 69 70 71 73
Ngày 21/12/2020 kỳ 004402108 15 17 18 19 20 24 25 26 2832 36 45 46 56 61 65 72 79 80
Ngày 21/12/2020 kỳ 004402002 03 06 07 10 14 17 24 25 2728 39 40 45 46 65 67 72 73 76
Ngày 21/12/2020 kỳ 004401902 04 16 19 23 27 30 32 34 3541 42 47 53 58 61 62 66 74 76
Ngày 21/12/2020 kỳ 004401802 03 12 16 20 21 23 24 28 3032 44 46 47 48 50 62 69 74 75
Ngày 21/12/2020 kỳ 004401703 17 19 25 31 36 42 51 53 5457 58 59 60 61 62 64 70 71 73
Ngày 21/12/2020 kỳ 004401606 07 14 17 28 33 42 43 46 4854 55 59 61 62 64 68 73 75 80
Ngày 21/12/2020 kỳ 004401501 03 04 12 15 22 25 26 30 3132 34 49 50 55 60 62 66 73 78
Ngày 21/12/2020 kỳ 004401402 05 08 14 18 28 39 41 44 5055 57 58 62 64 66 67 70 77 78
Ngày 21/12/2020 kỳ 004401301 04 11 15 19 31 36 39 45 5051 53 62 63 66 67 71 72 75 79
Ngày 21/12/2020 kỳ 004401201 02 08 09 12 20 23 29 30 3437 39 43 51 58 60 63 71 76 77
Ngày 21/12/2020 kỳ 004401114 17 22 23 24 25 32 33 47 5153 56 60 61 62 70 71 73 76 78
Ngày 21/12/2020 kỳ 004401006 07 08 12 15 23 27 29 31 5356 57 59 63 66 71 72 73 74 76
Ngày 21/12/2020 kỳ 004400906 09 11 14 15 17 19 24 31 3739 46 47 52 55 57 67 71 73 76
Ngày 21/12/2020 kỳ 004400811 18 30 32 42 43 44 45 47 4856 59 60 65 70 71 72 74 78 80
Ngày 21/12/2020 kỳ 004400811 18 30 32 42 43 44 45 47 4856 59 60 65 70 71 72 74 78 80
Ngày 21/12/2020 kỳ 004400705 07 09 11 14 23 34 36 41 4345 47 57 58 59 63 64 67 73 74
Ngày 21/12/2020 kỳ 004400606 08 10 12 13 17 21 29 34 3540 41 43 44 45 47 51 61 63 72
Ngày 21/12/2020 kỳ 004400503 11 12 15 16 26 30 34 36 4057 63 66 68 70 71 72 76 78 79
Ngày 21/12/2020 kỳ 004400407 09 12 13 26 27 33 36 39 4042 43 46 49 57 59 60 63 68 70
Ngày 21/12/2020 kỳ 004400302 05 13 22 29 31 33 38 46 5053 54 56 59 60 62 63 65 75 76
Ngày 21/12/2020 kỳ 004400208 11 12 19 27 28 36 40 49 5557 59 60 61 62 68 74 77 78 79
Ngày 21/12/2020 kỳ 004400102 08 13 14 22 24 29 38 44 4549 50 51 53 54 57 60 64 70 78
Ngày 21/12/2020 kỳ 004400003 06 08 11 22 23 29 31 34 3741 42 44 46 49 50 68 74 78 79
Ngày 21/12/2020 kỳ 004399902 06 09 15 21 23 25 40 47 5355 56 57 61 62 65 67 68 77 80
Ngày 21/12/2020 kỳ 004399803 04 13 17 24 25 28 30 31 3946 48 49 51 52 57 65 74 79 80
Ngày 21/12/2020 kỳ 004399703 05 17 24 32 35 38 40 44 5153 55 60 61 62 66 74 75 77 79
Ngày 21/12/2020 kỳ 004399602 06 07 08 09 11 15 22 30 3135 38 46 51 53 66 68 73 77 79
Ngày 21/12/2020 kỳ 004399502 04 08 14 22 23 32 34 36 4245 48 51 54 55 64 68 72 73 77
Ngày 21/12/2020 kỳ 004399401 04 06 07 16 22 27 31 32 3536 38 42 48 51 54 55 62 64 68
Ngày 21/12/2020 kỳ 004399301 02 07 08 09 10 25 26 30 3738 42 45 48 56 59 66 69 75 79
Ngày 21/12/2020 kỳ 004399201 04 08 17 20 24 29 32 33 3839 42 43 47 48 49 57 71 73 79
Ngày 21/12/2020 kỳ 004399109 14 19 20 22 24 26 29 31 3537 38 45 50 57 58 66 75 76 77
Ngày 21/12/2020 kỳ 004399003 04 10 11 20 23 28 41 42 4447 48 52 55 64 66 70 72 75 80
Ngày 21/12/2020 kỳ 004398901 05 14 20 22 26 28 40 46 5156 57 61 62 64 65 69 70 79 80
Ngày 21/12/2020 kỳ 004398802 06 14 15 18 30 31 32 40 4143 45 47 52 53 59 60 66 72 75
Ngày 21/12/2020 kỳ 004398702 07 15 20 26 28 39 40 46 4854 56 58 59 65 68 69 71 76 77
Ngày 21/12/2020 kỳ 004398601 02 05 07 15 16 22 23 24 2830 39 42 45 52 53 71 72 77 79