KQXS Keno-xổ số Keno,thứ 3 ngày 29/12

24hkenhxoso.vn chuyên cập nhật Trực tiếp kết quả xổ số Keno được phát hành từ 06 giờ 00 phút và kết thúc chậm nhất 21 giờ 55 phút hàng ngày từ Thứ Hai đến Chủ Nhật với tần suất quay số mở thưởng 10 phút/kỳ, bán vé liên tục trong suốt thời gian của mỗi kỳ quay số mở thưởng. nhanh và chính xác nhất. Kết quả được cập nhật trực tiếp tại trường quay Công Ty điện toán xổ số Vietlott-Keno.

KẾT QUẢ CÁC KỲ QUAY THƯỞNG VIETLOTT- KENO NGÀY 29/12/2020

Vietlott -KENO
Ngày /Kỳ
Kết quả
Ngày 29/12/2020 kỳ 004484001 06 07 14 24 30 32 35 44 4547 49 51 56 57 59 64 68 71 77
Ngày 29/12/2020 kỳ 004483901 04 11 14 18 21 24 25 28 3031 33 38 43 52 59 60 69 78 79
Ngày 29/12/2020 kỳ 004483809 10 13 14 15 21 22 24 26 2829 30 33 35 45 48 60 62 63 65
Ngày 29/12/2020 kỳ 004483702 09 10 11 16 17 23 26 37 4043 47 50 52 57 58 68 69 75 79
Ngày 29/12/2020 kỳ 004483601 06 08 10 23 29 33 41 47 4952 56 57 58 59 62 69 70 71 73
Ngày 29/12/2020 kỳ 004483504 09 10 11 14 22 27 28 34 4041 55 57 65 66 69 70 71 73 74
Ngày 29/12/2020 kỳ 004483406 08 09 17 28 30 38 39 42 4449 50 52 57 61 67 69 74 76 80
Ngày 29/12/2020 kỳ 004483303 16 17 32 33 36 39 40 41 4344 53 54 55 62 63 64 71 73 79
Ngày 29/12/2020 kỳ 004483201 08 13 19 23 26 29 30 31 3237 38 44 45 50 54 60 62 75 77
Ngày 29/12/2020 kỳ 004483102 08 09 13 20 23 36 44 47 4853 54 58 60 62 64 72 74 79 80
Ngày 29/12/2020 kỳ 004483004 05 09 10 11 13 17 19 23 2733 37 43 48 54 57 62 63 71 72
Ngày 29/12/2020 kỳ 004482905 10 16 17 18 31 32 33 39 5456 59 60 66 67 69 73 74 79 80
Ngày 29/12/2020 kỳ 004482805 09 10 14 16 24 26 33 34 3739 44 45 49 56 58 65 66 67 73
Ngày 29/12/2020 kỳ 004482703 08 10 19 24 27 31 37 39 4551 54 57 59 61 62 63 65 67 80
Ngày 29/12/2020 kỳ 004482607 08 11 16 17 18 19 22 27 2932 35 42 55 56 65 71 75 78 79
Ngày 29/12/2020 kỳ 004482505 06 08 10 12 14 15 21 23 2526 34 35 38 39 40 48 64 65 72
Ngày 29/12/2020 kỳ 004482402 05 11 20 24 25 26 31 36 5053 56 57 59 61 62 66 68 69 76
Ngày 29/12/2020 kỳ 004482305 12 13 17 19 30 31 38 39 4249 54 55 56 68 70 71 73 76 79
Ngày 29/12/2020 kỳ 004482205 09 11 12 15 18 25 33 39 5253 54 55 57 66 70 71 72 76 77
Ngày 29/12/2020 kỳ 004482101 02 05 06 11 19 20 22 23 2831 38 42 44 53 58 60 63 73 75
Ngày 29/12/2020 kỳ 004482001 02 05 12 16 36 37 46 53 5859 60 62 64 68 69 70 75 76 78
Ngày 29/12/2020 kỳ 004481901 03 09 12 14 15 24 26 27 3234 38 43 49 53 58 63 69 73 78
Ngày 29/12/2020 kỳ 004481803 06 15 17 18 22 35 38 42 4344 46 48 54 58 59 61 72 74 75
Ngày 29/12/2020 kỳ 004481705 06 07 08 16 24 26 28 29 3139 44 45 48 52 68 70 73 77 79
Ngày 29/12/2020 kỳ 004481602 04 06 11 15 16 23 27 30 4445 51 52 54 62 64 65 72 77 79
Ngày 29/12/2020 kỳ 004481502 04 11 14 17 22 23 27 31 3244 45 47 53 62 67 69 72 75 77
Ngày 29/12/2020 kỳ 004481405 08 09 10 16 18 19 21 25 2728 29 30 45 58 63 65 71 72 79
Ngày 29/12/2020 kỳ 004481304 07 08 10 14 18 19 23 27 3238 40 46 52 64 68 69 70 76 77
Ngày 29/12/2020 kỳ 004481201 03 09 13 17 21 23 24 28 3032 41 43 58 60 67 68 70 74 79
Ngày 29/12/2020 kỳ 004481109 12 14 17 20 25 26 27 28 3947 48 50 51 57 62 67 74 76 78
Ngày 29/12/2020 kỳ 004481001 05 07 10 11 12 22 31 35 3742 45 50 58 63 64 65 71 76 80
Ngày 29/12/2020 kỳ 004480901 03 05 10 21 22 25 26 31 3233 35 36 42 52 57 65 69 71 78
Ngày 29/12/2020 kỳ 004480801 05 08 16 25 28 30 31 33 3840 43 47 50 51 53 64 65 68 75
Ngày 29/12/2020 kỳ 004480710 11 12 21 25 27 29 34 36 3841 53 55 61 63 65 76 77 78 80
Ngày 29/12/2020 kỳ 004480603 06 10 12 15 19 25 27 28 3148 49 51 54 57 59 68 69 72 79
Ngày 29/12/2020 kỳ 004480501 13 15 16 17 18 26 33 38 4550 51 53 62 63 65 66 74 76 79
Ngày 29/12/2020 kỳ 004480407 08 13 17 20 31 34 36 39 4249 53 54 58 61 62 64 69 71 78
Ngày 29/12/2020 kỳ 004480302 04 07 17 21 22 24 39 48 4950 54 55 58 65 68 70 73 78 79
Ngày 29/12/2020 kỳ 004480207 09 10 16 17 21 23 25 26 3942 46 48 53 57 58 60 70 77 80
Ngày 29/12/2020 kỳ 004480114 18 21 22 27 35 36 38 39 5254 55 56 61 65 66 68 70 76 79
Ngày 29/12/2020 kỳ 004480001 02 04 07 10 15 20 27 28 2931 41 42 43 56 58 60 70 76 79
Ngày 29/12/2020 kỳ 004479901 02 07 11 12 15 28 36 42 4446 47 49 51 59 63 71 74 76 79
Ngày 29/12/2020 kỳ 004479809 11 18 20 21 26 30 32 33 4044 45 48 53 55 61 64 70 73 79
Ngày 29/12/2020 kỳ 004479701 12 16 19 22 23 25 27 46 5255 56 57 58 61 64 65 68 72 73
Ngày 29/12/2020 kỳ 004479601 02 07 18 21 22 23 30 39 4046 51 52 54 55 61 62 68 69 78
Ngày 29/12/2020 kỳ 004479501 03 05 08 16 17 20 21 26 3135 36 38 42 43 51 59 62 66 73
Ngày 29/12/2020 kỳ 004479403 09 11 12 16 21 26 29 37 3942 44 53 55 60 61 62 66 70 73
Ngày 29/12/2020 kỳ 004479312 16 31 33 39 40 44 46 47 5258 63 64 68 69 71 73 74 78 80
Ngày 29/12/2020 kỳ 004479203 12 16 17 18 20 24 29 34 3740 47 48 57 59 66 68 75 77 80
Ngày 29/12/2020 kỳ 004479103 08 09 15 16 29 30 38 39 4142 45 46 51 56 58 61 62 65 71
Ngày 29/12/2020 kỳ 004479002 12 20 23 28 29 32 34 35 4045 46 48 49 54 63 64 65 72 78
Ngày 29/12/2020 kỳ 004478905 15 24 25 39 41 42 45 46 4748 50 53 54 56 57 59 68 72 73
Ngày 29/12/2020 kỳ 004478807 13 18 19 20 22 30 31 33 3449 51 57 58 67 68 71 72 73 76
Ngày 29/12/2020 kỳ 004478703 04 09 14 17 24 29 34 35 3637 39 42 43 45 58 62 67 70 74
Ngày 29/12/2020 kỳ 004478607 08 09 11 14 20 21 26 28 4042 44 51 55 62 68 71 75 77 79
Ngày 29/12/2020 kỳ 004478502 06 08 10 15 17 21 25 28 3235 44 46 51 57 59 66 68 74 78
Ngày 29/12/2020 kỳ 004478408 12 17 19 20 21 25 31 34 4148 54 59 60 61 63 64 65 75 78
Ngày 29/12/2020 kỳ 004478302 03 10 13 20 23 30 31 36 3942 45 46 58 62 63 66 70 71 72
Ngày 29/12/2020 kỳ 004478201 04 07 13 14 15 16 17 18 2328 30 40 41 43 45 47 57 78 80
Ngày 29/12/2020 kỳ 004478110 11 14 15 20 24 26 42 43 4447 48 56 57 58 59 65 71 72 74
Ngày 29/12/2020 kỳ 004478001 06 09 22 23 24 26 29 46 4749 51 52 54 58 61 65 67 78 79
Ngày 29/12/2020 kỳ 004477909 11 12 13 26 30 31 34 42 4648 49 52 53 57 66 67 72 79 80
Ngày 29/12/2020 kỳ 004477803 08 09 10 11 12 13 14 26 3336 37 38 42 55 59 66 75 76 80
Ngày 29/12/2020 kỳ 004477703 08 13 20 24 27 30 34 35 3739 43 48 52 54 59 61 69 76 78
Ngày 29/12/2020 kỳ 004477602 03 05 10 21 23 38 41 46 4752 56 57 65 66 69 71 72 76 80
Ngày 29/12/2020 kỳ 004477501 02 03 05 07 20 23 28 30 3334 35 48 50 54 59 61 63 71 79
Ngày 29/12/2020 kỳ 004477401 04 05 07 08 21 25 27 29 3133 47 61 63 66 68 70 73 74 80
Ngày 29/12/2020 kỳ 004477303 04 07 14 17 21 23 24 25 3031 38 49 58 59 64 65 69 78 79
Ngày 29/12/2020 kỳ 004477207 15 19 26 29 30 32 34 40 4245 52 53 57 58 66 67 69 76 78
Ngày 29/12/2020 kỳ 004477105 06 08 11 17 23 26 42 43 4651 53 54 55 63 65 68 75 76 80
Ngày 29/12/2020 kỳ 004477001 02 03 08 11 12 16 20 25 2831 32 40 44 52 57 61 63 70 74
Ngày 29/12/2020 kỳ 004476904 09 15 18 30 33 37 41 45 4749 51 52 56 68 71 72 75 78 80
Ngày 29/12/2020 kỳ 004476801 08 14 18 19 24 26 28 29 3334 46 47 53 61 63 67 73 75 77
Ngày 29/12/2020 kỳ 004476702 04 06 08 09 11 12 18 20 2533 35 40 47 48 52 54 65 68 71
Ngày 29/12/2020 kỳ 004476608 16 17 22 23 26 27 28 40 4147 52 54 60 63 64 66 67 77 78
Ngày 29/12/2020 kỳ 004476504 08 14 22 23 28 36 38 41 4245 46 48 60 61 62 65 70 72 75
Ngày 29/12/2020 kỳ 004476401 15 19 20 25 28 32 40 42 4650 53 54 55 56 57 59 60 64 71
Ngày 29/12/2020 kỳ 004476304 05 10 14 17 20 40 42 44 4546 48 56 59 60 66 72 73 76 77
Ngày 29/12/2020 kỳ 004476204 07 13 22 24 25 27 29 31 3537 42 44 53 56 58 61 70 77 78
Ngày 29/12/2020 kỳ 004476104 10 14 21 22 23 24 29 30 3135 45 46 49 59 63 68 69 73 75
Ngày 29/12/2020 kỳ 004476001 02 03 04 06 09 21 24 25 3031 36 38 43 45 52 55 65 66 72
Ngày 29/12/2020 kỳ 004475909 12 15 25 30 31 36 37 41 4650 51 53 59 60 63 64 73 77 79
Ngày 29/12/2020 kỳ 004475806 08 13 18 21 27 29 30 36 4042 44 47 54 55 58 62 65 71 73
Ngày 29/12/2020 kỳ 004475701 07 09 16 17 22 27 32 40 4852 54 55 60 69 74 75 76 79 80
Ngày 29/12/2020 kỳ 004475604 10 11 12 14 15 16 17 20 2427 33 37 50 51 54 56 61 63 64
Ngày 29/12/2020 kỳ 004475511 14 16 22 27 29 31 33 37 3846 48 51 59 64 65 66 72 74 79
Ngày 29/12/2020 kỳ 004475402 05 11 14 18 23 25 27 32 4246 47 63 64 65 66 71 75 77 79
Ngày 29/12/2020 kỳ 004475301 08 12 14 17 18 22 24 31 3339 40 51 53 60 63 68 75 79 80
Ngày 29/12/2020 kỳ 004475201 15 16 19 26 31 35 38 41 4648 50 51 54 57 64 65 67 69 76
Ngày 29/12/2020 kỳ 004475104 09 11 14 15 17 21 23 25 2635 41 42 47 65 67 70 72 77 78
Ngày 29/12/2020 kỳ 004475004 06 07 11 15 17 20 24 26 2830 31 36 56 69 70 75 76 77 80
Ngày 29/12/2020 kỳ 004474904 05 09 11 13 16 23 33 36 4146 47 48 51 52 53 54 56 69 72
Ngày 29/12/2020 kỳ 004474802 03 04 07 09 12 15 19 20 2223 24 30 37 46 57 63 66 69 75
Ngày 29/12/2020 kỳ 004474704 09 12 16 21 24 25 28 33 3547 48 49 54 59 62 65 66 68 78
Ngày 29/12/2020 kỳ 004474601 02 04 06 09 10 13 19 23 2628 29 34 38 39 42 52 66 74 78