KQXS Keno-xổ số Keno,thứ 5 ngày 31/12

24hkenhxoso.vn chuyên cập nhật Trực tiếp kết quả xổ số Keno được phát hành từ 06 giờ 00 phút và kết thúc chậm nhất 21 giờ 55 phút hàng ngày từ Thứ Hai đến Chủ Nhật với tần suất quay số mở thưởng 10 phút/kỳ, bán vé liên tục trong suốt thời gian của mỗi kỳ quay số mở thưởng. nhanh và chính xác nhất. Kết quả được cập nhật trực tiếp tại trường quay Công Ty điện toán xổ số Vietlott-Keno.

KẾT QUẢ CÁC KỲ QUAY THƯỞNG VIETLOTT- KENO NGÀY 31/12/2020

Ngày /KỳKết quả
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004499704 07 10 22 27 28 29 32 33 3437 40 45 55 61 68 69 77 78 79
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004499601 08 11 18 19 21 26 30 37 4042 43 45 47 52 53 60 61 65 76
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004499510 16 19 21 22 23 24 27 28 3739 44 46 47 48 49 60 61 67 74
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004499402 15 16 17 18 24 26 32 35 4051 58 66 67 70 71 72 75 77 79
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004499301 05 06 13 14 23 31 37 39 4042 43 46 48 51 59 63 70 73 80
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004499207 09 19 21 26 28 33 35 40 4445 46 54 55 59 66 72 73 78 80
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004499207 09 19 21 26 28 33 35 40 4445 46 54 55 59 66 72 73 78 80
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004499103 04 11 16 19 30 31 33 34 4448 51 62 67 71 73 74 75 76 77
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004499011 18 22 27 30 35 40 41 43 4445 49 56 62 64 66 68 70 75 77
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004498909 14 15 17 23 24 26 29 35 3637 42 48 53 60 62 63 73 74 78
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004498805 08 11 12 15 17 23 24 26 3942 45 46 49 50 52 64 65 70 78
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004498703 09 10 12 15 20 21 22 28 3134 35 44 59 61 66 69 73 74 78
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004498606 08 10 13 17 19 21 22 31 3739 42 50 54 59 61 66 75 77 79
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004498501 02 03 05 12 13 17 20 22 2529 34 36 53 58 61 69 71 74 75
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004498403 11 21 24 25 26 27 30 31 3438 40 42 45 48 52 57 63 74 80
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004498302 06 09 10 16 17 29 31 41 4346 48 52 53 60 62 65 71 75 76
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004498210 13 21 27 30 34 35 36 40 4148 58 64 65 66 67 69 70 75 77
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004498101 02 08 16 20 25 32 35 39 4344 45 47 49 53 60 63 72 74 79
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004498005 13 15 18 23 29 32 38 42 4345 47 49 50 55 59 62 65 72 80
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004497908 09 11 15 26 30 31 36 39 4041 47 49 53 57 58 61 73 77 78
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004497803 04 06 11 13 14 16 18 22 2324 25 26 32 36 41 46 61 67 73
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004497705 06 08 13 14 15 18 21 24 3643 44 55 59 65 66 69 72 74 80
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004497601 02 05 06 10 17 28 33 36 3738 42 47 55 60 65 69 70 71 75
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004497511 13 15 16 20 22 24 25 40 4243 44 53 56 57 59 60 63 69 75
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004497405 07 14 16 19 23 25 33 40 4244 45 52 53 56 65 72 73 74 78
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004497304 08 17 21 26 30 32 42 43 4450 56 58 60 61 67 69 71 77 79
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004497205 10 14 16 26 36 38 42 43 4547 53 60 62 65 67 69 71 76 78
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004497103 06 10 16 17 19 25 27 30 3337 40 41 45 48 51 56 64 66 77
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004497004 10 11 12 14 24 36 39 42 4547 48 51 53 56 61 72 73 74 79
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004496903 06 11 13 14 18 25 31 40 4148 49 53 57 71 72 74 76 77 80
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004496805 07 08 09 10 11 18 21 24 3234 41 44 46 51 57 65 66 69 76
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004496702 05 08 09 11 14 19 34 35 3740 41 42 46 47 52 64 68 77 80
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004496602 03 11 15 16 19 22 28 31 3640 44 45 47 49 62 66 68 74 79
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004496505 09 11 15 19 26 36 38 39 4043 50 51 60 61 66 70 75 76 79
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004496404 16 17 20 21 23 27 29 34 4047 49 51 54 66 71 72 73 74 80
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004496301 06 07 08 10 20 23 25 26 2735 40 47 48 59 66 74 76 77 78
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004496202 04 10 12 19 20 25 33 40 4150 53 56 60 62 63 66 70 78 80
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004496101 05 06 07 11 14 17 26 31 4648 49 53 62 70 72 74 78 79 80
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004496024 26 35 38 39 40 41 43 52 5355 57 62 63 72 74 75 77 78 79
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004495901 06 10 13 15 16 18 23 29 3236 38 41 43 49 63 69 73 74 75
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004495802 13 18 24 28 30 33 35 36 4346 48 52 58 62 67 73 76 77 78
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004495713 14 18 20 36 38 41 46 49 5053 55 62 65 66 68 69 71 76 77
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004495608 10 11 18 20 25 26 28 29 3440 41 52 54 69 73 75 77 78 80
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004495501 07 10 14 25 28 29 32 37 4248 54 55 57 58 63 70 74 78 80
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004495402 04 14 17 28 29 31 35 38 4143 52 55 56 57 62 64 68 71 77
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004495304 10 14 15 17 19 27 38 47 5255 64 65 68 70 72 73 74 77 80
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004495203 04 08 13 14 19 20 22 23 2932 38 44 45 49 52 55 69 71 72
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004495108 09 10 11 17 18 23 28 29 3034 42 47 56 59 73 74 76 77 79
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004495002 08 14 20 22 32 33 36 39 4041 44 50 55 58 59 60 69 75 77
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004494901 06 09 10 14 15 35 37 40 4752 54 58 59 61 63 67 73 76 80
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004494803 05 11 14 19 21 26 27 33 5160 62 66 67 69 71 73 75 76 78
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004494701 04 05 10 12 13 19 20 22 2331 32 39 44 47 58 59 60 62 70
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004494605 06 10 13 14 15 16 21 24 3135 38 47 60 62 63 67 75 77 78
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004494501 02 06 07 14 15 29 31 42 4649 55 56 65 69 70 72 74 76 77
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004494406 09 12 17 23 25 29 34 35 3743 45 52 58 62 66 67 68 69 70
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004494303 08 11 13 20 27 28 29 35 3637 45 54 55 56 59 64 71 72 75
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004494203 06 07 11 20 22 23 28 40 4142 49 50 52 58 59 62 64 74 76
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004494102 03 12 18 23 24 26 30 32 3339 40 43 49 51 60 63 71 74 75
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004494008 12 16 18 21 24 29 30 35 3738 42 53 62 63 64 67 68 73 79
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004493909 10 14 20 22 24 27 33 35 4346 48 51 53 54 57 58 62 75 79
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004493808 09 10 17 22 24 25 34 52 5761 63 64 66 68 70 72 74 75 76
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004493701 05 07 09 10 12 27 28 33 3842 44 45 51 60 61 62 68 75 79
Ngày 31/12/2020 Kỳ 004493601 09 11 13 14 27 28 31 32 4244 49 52 56 59 61 67 74 79 80