Quy tắc và Quy định Cược Trò chơi Quay số

Trò chơi này được chơi bằng cách đặt cược vào số các quả bóng được lấy ra từ máy quay số bingo. Công ty sẽ cung cấp các tỷ lệ cược theo thời gian thực vào việc rút bóng ngẫu nhiên. Bạn có thể đặt cược dựa trên các tỷ lệ cược như vậy, có nhiều loại cược sau đây.

Loại cượcNgười chơi có thể đặt cược sau khi trò chơi bắt đầu và các tỷ lệ cược khác nhau sẽ được cung cấp cho mỗi trái bóng rút ra.Có năm (5) loại cược dành cho các loại cược đang chạy:a. DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ Lẻ/Chẵn tiếp theob. Trên/Dưới tiếp theoc. Combo tiếp theod. Đỏ/Xanh tiếp theoe. Vòng quay số

Lẻ/Chẵn tiếp theoSau khi mỗi quả bóng được lấy ra, Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược xem bóng tiếp theo được lấy ra sẽ được đánh số “lẻ” hoặc “chẵn”. Người chơi có thể đặt cược bất cứ lúc nào sau khi lượt chơi bắt đầu. Lượt chơi kết thúc khi một số lượng bóng nhất định đã được lấy ra, tùy theo quyết định của Công ty.

Trên/Dưới tiếp theoSau khi mỗi quả bóng được rút ra, Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược xem bóng tiếp theo đượ lấy ra sẽ là “Trên” hoặc “Dưới”. Người chơi có thể đặt cược bất cứ lúc nào sau khi lượt chơi bắt đầu.Các số bóng từ 1 đến 37 được coi là “Dưới”.Các số bóng từ 38 đến 75 được coi là “Trên”.Lượt chơi kết thúc khi một số lượng bóng nhất định đã được lấy ra, tùy theo quyết định của Công ty.

Combo tiếp theoSau khi mỗi quả bóng được rút ra, Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào việc bóng tiếp theo được lấy ra sẽ là Trên 37.5/Lẻ, Dưới 37.5/Lẻ, Trên 37.5/Chẵn và Dưới 37.5/Chẵn. Người chơi có thể đặt cược bất cứ lúc nào sau khi lượt chơi bắt đầu. Lượt chơi kết thúc khi một số lượng bóng nhất định đã được lấy ra, tùy theo quyết định của Công ty. Ví dụ 1:Bóng số 30 đã được lấy ra, do đó cược “Dưới 37.5/Chẵn Tiếp theo” chiến thắng. Ví dụ 2:Bóng số 47 đã được lấy ra, do đó cược “Trên 37.5/Lẻ Tiếp theo” chiến thắng.

Đỏ/Xanh tiếp theoSau mỗi lượt quay bóng, Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược, dự đoán quả bóng được lấy ra tiếp theo sẽ là “Đỏ” hay “Xanh”. Người chơi có thể đặt cược bất cứ lúc nào sau khi trò chơi bắt đầu.

Vòng quay sốTrò chơi được chơi bằng cách cược vào một số duy nhất hoặc một nhóm số. Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược trước khi trái bóng đầu tiên được rút. Người chơi có thể đặt cược bất cứ lúc nào sau khi trò chơi bắt đầu. SỚ ĐẦU ĐUÔI Người chơi cũng có thể cược vào nhiều hơn một số và nhiều hơn một nhóm số.Người chơi có thể nhìn thấy các tỷ lệ cược được đề nghị vào số duy nhất nằm ở bên cạnh mỗi số bóng. Người chơi có thể đặt cược vào một vài nhóm số:

Loại cược Năm (5) sốĐây là những tỷ lệ cược được cung cấp để đặt cược vào một nhóm với 5 số được bố trí theo chiều ngang trong một hàng. Đây là những nhóm số được dán nhãn là:Nhóm 1-1 (số từ 1-5), Nhóm 1-2 (số từ 6-10), Nhóm 1-3 (số từ 11-15), Nhóm 1-4 (số từ 16-20), Nhóm 1 -5 (số từ 21-25), Nhóm 1-6 (số từ 26-30), Nhóm 1-7 (số từ 31-35), Nhóm 1-8 (số từ 36-40), Nhóm 1-9 (số từ 41-45), Nhóm 1-10 (số từ 46-50), Nhóm 1-11 (số từ 51-55), Nhóm 1-12 (số từ 56-60), Nhóm 1-13 (số từ 61-65), Nhóm 1-14 (số từ 66-70) và Nhóm 1-15 (số từ 71-75).

Loại cược Mười lăm (15) sốĐây là những tỷ lệ cược được cung cấp để đặt cược trong một nhóm với 15 con số trong một hàng hoặc một cột dựa trên bảng bố trí.Đây là loại cược 15 số trong một hàng, gắn nhãn là:Nhóm 2-1 (số từ 1-15), Nhóm 2-2 (số từ 16-30), Nhóm 2-3 (số từ 31-45), Nhóm 2-4 (số từ 46-60) và Nhóm 2-5 (số từ 61-75).15 Ngoài ra, đây là loại cược 15 số trong một cột, gắn nhãn là:Nhóm 4-1 (các số 1,6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71), Nhóm 4-2 (các số 2, 7, 12, 17 , 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57, 62, 67, 72), Nhóm 4-3 (các số 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58, 63, 68, 73), Nhóm 4-4 (các số 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59, 64, 69, 74), Nhóm 4-5 (các số 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75).

Loại cược Hai mươi năm (25) sốĐây là những tỷ lệ cược được cung cấp để đặt cược vào một nhóm với 25 con số. Đây là những nhóm số được dán nhãn là:Nhóm 3-1 (số từ 1-25), Nhóm 3-2 (số từ 26-50) và nhóm 3-3 (số từ 51-75).

Quy tắc Bổ sung

Bóng rút từ máy được đọc bởi một máy quét tự động. Công ty thực hiện tất cả các bước và biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo đảm tính chính xác của máy quét. Bất kể việc đã có các bước và biện pháp phòng ngừa đó, TRỰC TIẾP 3 MIỀN bạn chấp nhận rằng bản chất của trò chơi có nhịp độ rất nhanh và phụ thuộc vào các kết quả nhanh được máy quét tự động đưa ra. Vì vậy, trong trường hợp xuất hiện sự khác biệt giữa số của bóng hiển thị trên video phát trực tiếp và số của bóng được đọc bởi máy quét tự động, Công ty có quyền lấy kết quả của máy quét tự động làm kết quả cuối cùng. Bạn chấp nhận rằng quyết định của Công ty là cuối cùng và mang tính ràng buộc trong vấn đề này.

Tất cả kết quả chơi sẽ được thanh toán sau khi mỗi trái bóng được rút.

Bạn xác nhận rằng Công ty hoàn toàn có toàn quyền quyết định, Công ty có toàn quyền thay đổi, hủy bỏ, đình chỉ, gỡ bỏ, sửa đổi hoặc khởi động lại mọi trò chơi hoặc từ chối hay hủy bỏ bất kỳ khoản tiền cược nào, do xảy ra sự kiện ngẫu nhiên, hoạt động chiến tranh, thiên tai, mất điện, lỗi của con người hoặc do lỗi hoặc do sơ suất của nhân viên Công ty vi phạm các tiêu chuẩn làm việc trong ngành, lỗi phần mềm và mọi sự kiện tương tự khác. Quyết định của Công ty là quyết định cuối cùng và có ý nghĩa ràng buộc.