KQXS Keno-xổ số Keno ngày 12/1/2021

24hkenhxoso.vn chuyên cập nhật Trực tiếp kết quả xổ số Keno được phát hành từ 06 giờ 00 phút và kết thúc chậm nhất 21 giờ 55 phút hàng ngày từ Thứ Hai đến Chủ Nhật với tần suất quay số mở thưởng 10 phút/kỳ, bán vé liên tục trong suốt thời gian của mỗi kỳ quay số mở thưởng. nhanh và chính xác nhất. Kết quả được cập nhật trực tiếp tại trường quay Công Ty điện toán xổ số Vietlott-Keno.

KẾT QUẢ CÁC KỲ QUAY THƯỞNG VIETLOTT- KENO NGÀY 12/1/2021

Ngày /KỳKết quả
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004617004 08 09 13 15 20 28 32 34 3739 40 46 51 52 58 62 66 69 75
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004616904 10 11 12 13 22 26 30 31 3738 39 44 46 47 49 50 62 74 78
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004616804 05 09 14 15 16 20 25 26 2938 39 40 46 51 56 70 73 75 77
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004616706 08 09 15 19 23 31 33 34 4142 43 45 48 53 55 64 69 72 77
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004616606 08 11 14 16 25 28 32 40 4449 56 58 59 61 64 65 71 74 80
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004616502 06 11 16 18 20 21 28 29 3843 47 56 60 61 65 66 67 73 75
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004616403 04 05 07 10 11 27 28 30 3739 40 42 43 48 54 58 71 76 80
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004616314 15 18 19 23 30 31 32 36 4042 43 46 48 55 57 61 63 71 72
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004616217 21 22 23 25 27 31 35 36 4144 50 53 56 60 62 63 71 72 77
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004616115 16 19 22 27 28 30 33 38 4344 50 53 55 56 59 60 62 68 69
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004616005 09 19 25 30 31 32 35 36 3940 48 55 56 59 62 63 66 67 69
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004615904 07 09 10 14 17 21 23 27 2830 31 32 44 46 56 70 74 75 78
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004615802 05 07 08 12 14 16 27 28 2931 36 41 44 58 60 63 72 78 79
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004615707 08 13 16 17 21 24 26 28 3240 54 55 59 60 65 66 68 74 80
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004615604 05 06 07 15 18 24 25 27 2847 49 53 54 56 61 63 65 77 79
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004615501 06 13 23 34 37 38 40 42 4347 48 50 53 56 63 71 75 76 79
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004615403 07 08 18 20 22 25 26 28 3244 49 50 59 60 68 69 70 76 80
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004615301 03 07 13 18 19 26 27 28 3041 42 53 55 61 64 70 76 79 80
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004615210 12 13 20 22 23 29 35 47 4857 59 62 66 67 70 76 77 79 80
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004615102 08 14 21 22 24 28 29 33 3639 52 53 55 60 65 68 69 78 79
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004615011 15 18 22 24 26 27 31 32 3436 39 46 48 50 51 53 60 67 80
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004614902 03 05 06 07 09 10 15 18 2134 37 44 45 50 54 55 60 76 78
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004614801 06 13 14 17 20 22 23 25 3235 39 42 49 55 58 60 68 69 70
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004614701 04 09 13 22 25 30 32 35 4143 50 53 55 57 58 60 69 70 72
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004614603 05 06 07 09 13 15 16 38 4145 48 50 53 55 57 59 62 67 69
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004614502 05 08 09 10 15 16 18 21 2931 35 37 40 44 45 50 64 71 80
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004614402 03 06 17 19 21 22 30 32 4043 44 50 53 55 57 63 71 79 80
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004614302 05 09 11 12 15 17 20 23 2632 44 50 52 55 57 59 67 68 74
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004614207 08 09 10 12 13 15 18 25 3646 48 51 52 53 54 67 72 76 78
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004614102 09 10 23 26 30 31 34 51 5354 56 59 60 61 65 76 78 79 80
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004614002 03 09 13 17 22 23 27 29 3338 40 44 45 46 49 57 63 72 77
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004613901 07 11 16 18 20 22 27 28 3440 42 44 45 46 47 49 55 71 72
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004613802 04 05 15 18 20 21 22 25 3132 33 36 37 39 42 44 54 60 62
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004613704 08 12 17 20 22 25 26 27 2829 35 41 42 43 45 54 57 66 67
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004613602 08 12 16 19 21 22 32 41 4245 48 56 60 61 63 66 73 74 80
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004613507 09 14 16 17 28 29 31 32 3335 40 46 50 53 59 64 69 73 74
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004613402 07 13 15 17 19 25 29 37 4244 45 47 49 53 57 59 67 71 77
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004613309 12 19 20 23 29 31 33 37 3841 42 45 46 53 55 56 68 71 76
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004613309 12 19 20 23 29 31 33 37 3841 42 45 46 53 55 56 68 71 76
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004613202 17 22 26 30 31 35 38 41 4748 51 55 58 59 68 72 73 78 80
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004613101 02 03 05 08 14 18 20 23 2532 37 40 45 48 54 57 61 64 77
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004613010 15 17 18 31 38 41 42 43 4853 61 63 66 68 70 73 75 78 80
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004612903 07 09 15 20 26 34 39 45 4853 56 57 62 63 67 69 71 78 80
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004612803 07 10 14 17 19 22 24 27 3335 48 58 59 70 71 72 76 77 80
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004612710 11 18 23 26 29 32 33 43 4548 51 58 62 69 70 72 75 77 79
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004612604 14 16 17 18 20 26 27 28 2931 33 40 46 51 54 60 74 77 78
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004612502 03 07 08 12 13 21 22 23 2527 28 32 37 46 49 54 65 67 79
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004612403 07 12 20 25 34 44 45 47 5860 61 65 66 71 72 77 78 79 80
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004612306 15 17 21 28 30 37 39 40 4649 50 51 56 58 60 66 68 70 76
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004612202 04 09 11 14 27 30 35 38 4042 43 45 50 51 55 58 63 69 71
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004612101 05 07 11 13 16 26 29 36 4344 46 48 51 54 60 64 70 73 80
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004612005 16 20 23 25 26 30 33 34 3540 41 43 45 47 57 60 71 75 80
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004611901 09 12 15 16 17 19 21 29 3739 50 51 58 62 65 66 69 76 79
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004611803 05 29 30 32 33 36 38 46 4850 52 53 55 57 62 64 70 75 80
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004611705 06 08 09 11 17 21 23 24 2530 32 35 38 40 45 64 69 71 75
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004611608 10 14 15 28 29 31 33 35 3947 49 50 55 57 59 63 67 78 80
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004611507 08 09 10 13 17 18 25 26 2844 45 48 52 57 60 61 68 75 80
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004611409 12 14 17 18 19 21 29 30 3448 57 62 63 65 66 71 72 73 79
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004611307 10 13 15 21 27 30 31 37 3946 48 53 55 64 67 69 70 71 77
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004611209 11 12 14 16 18 19 23 30 3233 35 38 45 48 65 70 73 78 80
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004611101 07 09 11 18 19 22 24 39 4041 55 56 58 65 67 70 71 73 75
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004611004 13 15 17 24 27 32 37 39 4651 52 53 59 63 64 67 73 75 77
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004610901 05 06 18 20 22 29 32 35 4046 54 57 60 62 64 67 70 72 76
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004610822 23 34 37 40 43 45 47 50 5154 55 57 61 65 68 70 72 74 77
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004610701 03 04 07 24 28 29 30 31 3539 45 47 50 60 64 67 69 70 73
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004610602 17 19 20 26 37 39 40 43 4647 51 60 63 66 71 72 75 76 80
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004610503 04 09 10 17 18 21 26 28 2936 40 52 54 56 57 69 70 71 74
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004610412 16 17 27 31 34 38 44 45 4652 53 56 59 60 63 64 66 67 73
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004610302 04 06 11 12 17 18 24 29 3132 35 37 40 41 45 61 66 73 78
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004610205 06 07 14 29 30 32 35 38 5155 57 59 68 70 72 75 76 77 78
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004610102 03 07 10 15 25 28 32 35 4144 47 54 58 60 67 69 73 78 79
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004610016 22 26 29 31 36 39 40 45 5256 58 60 61 62 65 66 67 74 78
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004609907 12 14 19 20 22 23 26 27 3039 42 46 64 65 69 70 71 76 77
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004609803 04 05 06 08 10 11 15 18 1920 22 27 28 40 49 63 66 68 75
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004609702 04 08 15 19 29 37 41 47 4849 51 56 60 61 67 72 74 76 78
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004609602 05 09 13 15 18 21 22 31 3340 43 44 56 57 60 65 68 78 80
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004609501 04 05 06 10 19 25 28 29 3132 38 40 54 56 59 60 75 76 77
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004609401 03 10 12 20 21 22 28 29 3536 40 49 50 57 62 63 67 76 79
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004609301 06 07 13 18 21 30 32 33 3841 45 46 47 49 53 64 69 71 72
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004609212 13 16 26 39 43 44 45 48 5052 57 58 60 67 71 75 77 78 79
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004609101 02 11 20 24 26 28 30 31 3236 38 42 47 55 63 65 66 73 78
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004609003 09 14 20 30 31 35 36 38 3943 44 47 52 57 62 63 64 69 72
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004608903 04 09 10 12 18 21 25 27 2832 37 44 54 55 57 61 67 72 77
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004608801 05 09 10 14 21 28 30 31 3949 57 58 61 66 69 70 74 75 76
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004608708 09 10 13 14 19 26 35 44 4647 49 52 55 57 60 64 66 70 79
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004608610 24 25 27 28 30 34 39 40 4354 55 70 72 73 74 75 76 77 80
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004608501 05 08 14 19 22 23 24 25 3138 39 50 57 58 59 60 64 68 70
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004608402 04 05 06 07 09 13 21 24 2527 40 45 58 63 66 70 73 76 78
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004608303 04 09 13 15 19 20 30 31 3436 37 38 39 40 48 66 68 76 80
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004608206 10 11 17 20 26 27 32 33 3638 39 40 44 46 47 49 52 60 62
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004608102 04 06 10 13 15 17 21 23 2532 33 40 41 44 54 56 62 64 74
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004608004 07 08 11 13 15 17 19 39 4248 49 51 52 62 68 70 73 75 80
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004607901 02 07 11 14 16 38 41 42 4850 53 55 56 63 64 67 71 72 74
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004607802 03 07 08 09 13 16 19 37 3839 58 60 68 72 74 76 77 79 80
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004607707 08 10 13 14 17 18 19 24 4850 51 52 53 58 61 64 66 67 69
Ngày 12/01/2021 Kỳ 004607606 13 18 20 22 23 29 30 32 3335 38 40 41 46 48 55 56 70 72