KQXS Keno-xổ số Keno ngày 20/1/2021

24hkenhxoso.vn chuyên cập nhật Trực tiếp kết quả xổ số Keno được phát hành từ 06 giờ 00 phút và kết thúc chậm nhất 21 giờ 55 phút hàng ngày từ Thứ Hai đến Chủ Nhật với tần suất quay số mở thưởng 10 phút/kỳ, bán vé liên tục trong suốt thời gian của mỗi kỳ quay số mở thưởng. nhanh và chính xác nhất. Kết quả được cập nhật trực tiếp tại trường quay Công Ty điện toán xổ số Vietlott-Keno.

KẾT QUẢ CÁC KỲ QUAY THƯỞNG VIETLOTT- KENO NGÀY 20/1/2021

Ngày 20/01/2021 Kỳ 004693009 10 11 15 22 23 28 45 47 4851 53 54 55 58 59 60 63 75 77
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004692905 09 10 11 12 20 21 24 25 3335 37 45 46 48 55 63 64 65 73
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004692801 09 10 16 19 28 40 47 48 5152 58 59 60 64 70 72 74 78 79
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004692702 05 07 16 18 20 24 26 27 3644 47 49 52 63 64 66 71 75 79
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004692601 03 04 05 07 08 09 12 13 1427 37 44 47 51 58 67 70 77 79
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004692508 11 17 22 26 31 32 34 39 4250 51 58 59 62 63 67 72 78 80
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004692402 07 11 12 13 15 16 21 23 2627 32 38 42 43 44 47 58 69 79
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004692304 10 11 14 16 22 24 26 38 3940 46 49 54 60 61 63 68 70 76
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004692202 05 06 09 13 22 26 30 35 3940 45 54 58 60 66 73 75 79 80
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004692113 16 25 31 32 35 43 45 46 4861 65 67 68 73 74 75 77 78 80
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004692012 15 26 27 35 43 44 46 47 5052 55 56 60 63 67 68 72 77 80
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004691912 14 18 23 24 38 41 42 45 4850 52 55 62 67 68 70 73 74 78
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004691801 02 06 09 12 13 14 16 20 2429 30 31 35 37 42 47 57 64 72
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004691701 04 12 16 21 22 27 29 38 3940 43 44 45 52 60 65 67 68 70
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004691601 03 06 19 20 25 26 27 30 3336 40 41 46 49 55 59 70 75 79
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004691507 09 10 15 16 19 23 28 32 3436 40 41 55 58 59 62 71 78 79
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004691402 07 11 13 17 28 29 30 34 3738 43 47 49 56 59 60 74 78 79
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004691304 12 19 20 24 26 31 33 34 3754 56 57 59 62 63 67 71 72 75
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004691201 06 10 15 17 21 24 25 26 3941 45 47 48 49 50 52 60 66 72
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004691103 15 18 19 20 22 25 27 30 3341 45 49 53 58 62 63 66 67 79
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004691006 09 10 15 27 32 36 40 41 4445 46 47 56 64 65 69 70 75 78
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004690903 12 17 25 36 38 43 46 48 5255 63 64 65 66 70 71 77 78 79
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004690803 04 06 13 18 19 23 32 35 3850 56 58 62 63 64 66 69 77 80
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004690702 03 09 15 16 27 30 33 39 4142 43 46 48 52 56 58 64 68 72
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004690602 04 16 19 24 25 33 42 43 4547 49 50 54 56 59 60 64 68 71
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004690502 04 08 13 18 21 24 30 32 3335 45 46 48 57 59 64 67 69 72
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004690405 12 14 21 24 30 33 37 47 4849 50 51 52 55 57 66 69 72 74
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004690303 06 07 09 12 23 26 34 35 4243 49 52 57 61 63 70 73 74 78
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004690207 09 12 18 21 23 24 25 28 3643 46 48 49 50 56 57 63 66 70
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004690102 05 07 10 11 12 15 16 22 3243 44 49 52 55 62 63 70 72 76
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004690001 05 06 07 11 13 14 15 17 1831 32 33 35 45 51 53 66 68 71
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004689907 08 17 19 21 22 24 25 30 3234 47 50 52 57 65 67 70 74 76
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004689805 17 19 25 32 37 41 42 43 4547 48 49 56 58 66 70 72 76 80
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004689704 14 17 18 20 25 30 31 37 4748 49 51 54 55 56 57 59 67 77
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004689605 08 10 12 18 24 26 27 37 3942 47 51 52 56 60 62 64 67 75
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004689502 11 13 17 18 20 33 34 38 4245 46 52 54 55 65 67 72 76 79
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004689404 06 07 09 14 19 22 25 26 3134 54 55 58 64 70 72 73 77 78
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004689305 08 09 17 25 27 30 36 38 3941 44 46 47 49 55 58 60 67 73
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004689201 04 06 12 18 23 26 32 34 3538 44 49 51 55 62 65 71 74 80
Ngày /KỳKết quả
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004689104 09 18 23 36 37 45 47 50 5256 58 60 61 66 68 69 70 73 80
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004689003 04 07 14 15 20 23 30 31 3335 39 45 49 53 58 62 66 69 77
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004688901 02 04 13 16 23 24 28 30 3237 41 42 44 51 60 63 72 73 79
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004688805 06 07 08 10 12 17 18 19 2223 29 34 41 42 49 53 57 63 70
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004688701 08 10 16 18 20 27 32 36 4041 42 44 47 55 64 68 70 74 76
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004688616 18 20 22 27 35 37 38 45 4650 54 58 59 67 68 71 72 75 78
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004688503 18 19 26 29 32 33 35 38 4142 43 44 50 55 58 59 74 76 77
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004688402 15 19 20 21 22 23 27 28 3334 49 50 53 55 56 60 64 69 70
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004688309 12 13 15 17 18 20 30 31 3236 44 45 47 48 50 52 55 56 67
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004688203 04 06 08 09 15 18 21 28 3435 41 43 45 52 56 59 64 75 76
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004688104 07 10 18 20 21 22 28 31 3337 50 52 59 60 61 66 73 76 79
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004688003 04 09 12 14 16 33 34 37 3849 50 51 53 56 73 74 75 78 80
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004688003 04 09 12 14 16 33 34 37 3849 50 51 53 56 73 74 75 78 80
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004687907 13 17 20 23 27 28 35 40 4143 44 48 49 52 57 64 68 71 77
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004687806 07 11 16 17 18 19 24 25 2635 36 44 47 54 59 60 61 64 70
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004687702 03 05 08 09 10 12 22 23 3031 32 34 44 50 55 63 67 68 74
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004687604 07 08 09 12 14 15 16 21 2736 43 50 60 63 67 70 73 77 78
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004687501 03 08 13 21 25 27 33 34 4445 46 49 51 54 65 68 70 77 78
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004687404 06 12 20 21 29 30 31 44 4652 53 54 61 66 67 68 69 73 76
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004687302 12 15 17 18 26 27 28 35 3743 48 49 51 56 58 59 66 74 75
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004687203 06 09 10 13 17 20 21 22 2533 36 43 50 64 70 71 75 78 79
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004687102 04 08 19 20 25 26 33 39 4145 47 48 53 58 63 65 69 70 79
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004687005 12 13 18 21 39 43 47 52 5859 60 61 62 65 69 70 71 77 80
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004686903 04 07 08 10 11 14 15 16 1923 28 34 41 45 59 60 61 78 79
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004686801 05 06 15 19 28 30 32 35 3744 45 54 56 60 69 72 75 78 79
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004686705 06 07 13 18 22 28 34 36 3743 53 54 57 65 67 68 71 72 77
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004686608 09 17 21 23 25 36 39 47 4951 56 58 59 67 70 71 75 76 79
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004686505 06 07 08 09 11 13 14 22 2732 39 42 46 47 49 56 66 67 70
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004686411 17 21 27 29 37 39 41 42 4446 47 48 62 64 66 68 70 72 77
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004686301 16 18 19 21 22 23 26 30 3435 46 48 52 60 61 63 69 77 78
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004686201 09 10 11 14 22 34 39 42 4648 51 54 63 67 74 75 76 77 79
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004686101 02 06 11 15 20 22 26 35 4964 65 68 70 72 73 74 75 77 80
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004686005 07 11 16 27 28 29 31 36 3738 42 46 50 54 64 65 67 73 76
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004685903 05 13 15 16 27 28 32 41 4445 48 49 67 70 71 72 74 78 80
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004685804 06 09 19 23 24 32 33 36 3940 47 53 54 64 67 71 72 75 79
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004685705 06 09 11 12 18 23 25 29 3034 35 40 42 45 55 69 71 73 74
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004685603 05 08 12 16 26 29 31 38 4041 45 46 48 51 56 57 70 71 80
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004685503 10 17 18 21 27 35 36 38 3944 48 49 67 68 70 72 74 76 78
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004685401 10 13 15 20 23 25 28 34 5055 57 58 59 61 65 67 75 76 79
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004685304 05 07 08 14 15 16 18 32 4246 47 52 53 57 59 63 69 74 75
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004685202 04 11 16 18 21 27 29 32 3536 37 38 41 45 50 51 57 65 67
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004685102 07 08 10 20 23 32 39 40 5253 54 55 58 59 60 62 63 67 73
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004685005 09 12 28 38 41 42 44 46 4950 51 53 54 55 56 63 68 75 78
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004684903 15 18 23 26 27 30 33 40 4151 60 62 65 66 70 71 73 74 79
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004684808 10 13 17 19 24 26 27 42 4446 48 49 52 55 58 63 68 73 78
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004684711 13 17 23 24 31 32 41 45 4748 56 59 63 64 67 68 69 74 80
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004684603 04 16 19 20 26 29 35 38 4546 47 49 50 53 55 57 64 65 79
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004684506 07 14 22 25 28 30 34 41 4243 49 53 56 59 61 64 67 70 71
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004684403 08 13 17 18 21 23 27 29 4546 51 54 55 61 65 67 68 70 72
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004684303 04 08 10 14 15 20 31 32 3341 44 54 57 62 63 76 77 78 80
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004684201 05 06 07 19 21 24 29 37 4148 53 55 56 57 67 69 73 74 75
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004684101 02 16 22 23 29 31 40 41 4347 49 52 53 54 60 68 70 78 79
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004684001 09 30 31 32 33 35 38 43 4850 51 54 58 59 62 66 72 75 76
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004683911 18 25 27 29 31 32 36 39 4145 46 47 52 53 56 65 66 69 75
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004683804 05 10 14 22 23 24 27 32 3442 46 59 60 65 66 70 73 74 79
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004683704 10 11 14 19 22 29 33 35 3648 49 50 53 54 59 67 70 76 79
Ngày 20/01/2021 Kỳ 004683601 04 06 15 21 23 24 25 26 3033 48 49 51 58 60 68 69 77 80
Ngày 19/01/2021 Kỳ 004683501 03 05 07 08 11 13 14 19 2428 34 41 51 53 54 60 69 71 72
Ngày 19/01/2021 Kỳ 004683404 11 20 22 23 24 25 27 30 3233 34 36 37 39 45 67 71 73 79
Ngày 19/01/2021 Kỳ 004683301 03 04 14 25 26 29 31 37 3940 51 52 53 58 65 67 68 72 78