KQXS Keno-xổ số Keno ngày 26/1/2021

24hkenhxoso.vn chuyên cập nhật Trực tiếp kết quả xổ số Keno được phát hành từ 06 giờ 00 phút và kết thúc chậm nhất 21 giờ 55 phút hàng ngày từ Thứ Hai đến Chủ Nhật với tần suất quay số mở thưởng 10 phút/kỳ, bán vé liên tục trong suốt thời gian của mỗi kỳ quay số mở thưởng. nhanh và chính xác nhất. Kết quả được cập nhật trực tiếp tại trường quay Công Ty điện toán xổ số Vietlott-Keno.

KẾT QUẢ CÁC KỲ QUAY THƯỞNG VIETLOTT- KENO NGÀY 26/1/2021

Ngày /KỳKết quả
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004750010 14 20 23 24 34 35 40 41 4447 52 53 54 61 63 67 69 76 80
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004749910 11 13 14 18 19 23 28 30 3132 35 38 45 53 56 60 62 76 78
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004749803 05 08 11 12 19 20 22 23 2728 29 32 47 52 53 65 73 76 80
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004749803 05 08 11 12 19 20 22 23 2728 29 32 47 52 53 65 73 76 80
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004749705 06 07 09 14 20 22 27 30 4146 47 52 54 59 64 68 71 72 79
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004749603 07 08 15 18 20 25 33 39 4041 47 50 51 52 53 60 61 72 78
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004749501 06 08 12 14 16 18 22 25 2630 31 34 50 57 58 62 69 75 76
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004749402 04 06 17 18 24 25 26 28 3234 39 44 45 46 48 53 63 68 74
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004749301 11 17 18 23 26 28 30 34 3538 42 52 56 57 63 69 70 77 80
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004749202 06 09 10 13 14 23 24 27 2930 32 36 40 42 44 48 58 67 74
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004749101 05 06 09 15 19 25 27 28 3943 45 46 49 62 75 76 77 78 79
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004749002 03 04 07 11 20 25 31 44 4851 58 60 62 64 65 66 69 71 76
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004748903 05 07 08 14 18 19 21 26 3233 34 35 43 48 52 54 68 69 79
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004748803 09 11 14 16 17 21 22 34 3639 42 43 57 59 64 65 66 71 78
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004748702 07 12 18 31 35 41 46 55 5759 61 68 69 70 74 75 76 79 80
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004748601 02 04 09 12 21 28 31 32 3847 53 55 58 60 61 64 69 71 72
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004748501 04 09 12 14 20 21 24 28 3233 34 40 42 43 49 52 64 71 72
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004748402 05 07 11 13 20 27 32 33 3637 39 40 45 46 59 66 73 78 79
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004748304 05 06 08 09 12 15 24 32 3435 46 49 50 53 55 56 61 70 71
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004748203 11 15 18 23 29 32 37 39 4344 49 57 60 64 65 66 68 71 77
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004748109 17 18 20 24 25 31 35 37 4547 48 50 53 56 57 63 74 76 79
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004748004 13 14 16 18 24 27 32 37 3839 45 52 53 58 59 68 69 70 72
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004747904 05 09 11 12 20 31 33 42 4748 52 63 65 67 70 71 72 77 78
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004747806 09 10 11 16 24 29 32 35 3941 42 45 48 55 59 60 71 73 79
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004747704 05 06 09 10 16 17 18 19 2037 48 57 59 60 61 63 67 70 79
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004747603 04 05 09 13 24 29 31 39 4347 49 51 52 55 61 66 68 69 71
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004747502 03 09 10 12 17 18 21 27 2931 32 39 40 41 45 48 65 76 77
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004747403 04 09 11 16 18 22 23 28 3032 33 36 37 39 48 55 63 74 77
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004747307 08 11 12 14 15 17 20 25 3637 42 48 51 52 53 55 63 71 77
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004747201 04 11 18 29 33 34 36 40 4246 51 52 57 62 69 70 74 76 79
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004747109 12 18 27 29 32 34 37 39 4346 48 57 60 61 63 71 74 75 77
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004747002 11 16 19 25 26 28 30 32 3841 42 44 49 55 60 61 64 78 79
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004746902 10 11 13 22 24 34 39 41 4447 53 56 61 62 66 71 73 76 78
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004746802 04 10 14 18 21 22 23 25 2738 48 53 61 64 66 69 74 76 79
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004746704 19 25 26 27 29 32 34 37 3943 44 51 53 55 61 66 69 72 80
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004746602 04 05 06 10 14 15 17 18 2122 26 38 39 45 51 52 57 62 69
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004746502 05 11 17 20 21 32 34 35 3738 41 47 51 52 69 71 74 75 76
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004746405 10 11 16 22 33 37 39 40 4142 44 50 54 69 70 74 76 77 79
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004746303 07 08 16 20 23 25 30 38 4345 46 47 49 62 63 65 73 74 79
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004746211 13 18 19 20 21 27 31 33 3637 43 49 52 53 59 68 73 77 78
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004746101 04 07 09 10 19 22 23 30 3132 42 47 56 67 68 69 71 78 80
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004746005 08 13 20 24 26 37 39 41 4750 51 53 54 59 61 66 68 74 80
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004745905 06 08 11 17 18 19 20 24 2835 36 37 45 48 56 61 62 74 75
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004745803 06 09 10 14 17 26 28 31 3738 47 49 60 62 65 67 72 79 80
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004745702 04 11 21 24 25 26 27 29 3233 38 45 46 47 51 61 63 64 75
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004745603 08 16 19 21 27 28 35 36 3743 44 47 51 56 61 69 70 75 80
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004745502 05 08 10 14 21 22 31 32 3334 39 42 49 55 59 68 69 73 77
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004745404 05 14 15 17 19 28 34 37 4044 45 47 53 56 60 64 66 69 72
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004745309 21 22 25 26 33 35 38 41 4853 57 58 59 65 66 67 73 76 79
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004745204 09 18 24 27 31 37 38 47 5052 53 60 64 68 70 71 74 77 78
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004745107 18 19 21 29 31 32 36 44 4555 56 57 61 62 70 73 76 79 80
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004745007 10 11 13 17 19 20 23 26 2838 44 45 46 48 55 56 62 71 73
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004744903 04 10 14 17 25 27 37 42 4648 51 56 59 64 71 74 77 78 79
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004744804 05 10 11 25 26 34 41 44 4748 51 52 55 58 62 65 70 71 79
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004744701 08 09 20 23 27 29 30 33 3538 43 47 48 50 55 65 70 71 78
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004744605 06 10 12 14 16 17 19 28 2931 35 41 52 56 63 64 72 75 80
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004744503 06 07 11 17 18 21 24 30 3642 43 46 48 52 54 63 74 75 77
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004744410 15 18 24 29 38 40 43 47 5355 61 62 63 64 67 68 69 72 79
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004744301 05 08 09 22 32 35 38 39 4045 47 49 51 58 60 66 70 72 78
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004744201 07 08 09 15 22 23 25 34 3537 40 41 43 56 63 67 70 76 79
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004744108 11 18 20 21 24 25 26 32 3444 45 47 50 52 66 67 70 72 75
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004744001 03 06 07 10 20 24 29 32 3335 36 41 43 63 64 67 72 76 79
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004743914 19 20 28 30 31 34 37 38 4147 53 55 60 61 67 72 73 74 76
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004743802 09 24 30 33 34 35 41 47 4955 56 58 59 61 62 69 70 71 73
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004743704 08 10 11 13 14 16 18 25 2829 31 45 51 52 58 60 61 68 73
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004743603 05 06 13 17 19 22 23 24 2629 31 32 42 45 48 50 64 69 71
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004743502 07 09 19 31 32 40 46 47 5258 59 67 68 71 72 73 75 76 77
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004743402 19 24 30 31 35 37 42 43 4446 49 50 52 58 59 64 71 73 76
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004743304 08 09 11 18 19 22 28 30 3840 43 44 55 65 68 70 71 77 78
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004743206 07 08 22 23 24 26 31 32 3437 40 45 49 56 60 63 64 73 75
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004743107 09 12 19 29 31 32 36 39 4144 50 52 53 61 64 69 71 73 78
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004743005 08 09 24 25 28 29 34 35 3641 44 45 56 58 62 64 73 77 78
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004742903 04 09 11 24 25 33 34 35 3840 42 47 49 50 58 62 64 69 77
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004742802 06 07 14 16 19 22 25 31 4048 50 53 55 57 61 63 71 78 79
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004742709 11 12 14 20 27 29 34 37 3839 40 42 58 67 69 71 73 75 79
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004742709 11 12 14 20 27 29 34 37 3839 40 42 58 67 69 71 73 75 79
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004742601 04 06 09 13 17 18 21 30 3940 41 45 46 48 52 55 61 78 79
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004742503 07 09 13 24 28 30 34 37 4042 43 44 54 55 63 66 70 72 79
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004742402 04 05 11 12 20 28 30 31 3841 42 45 46 50 55 58 59 66 78
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004742303 04 11 15 16 17 18 26 27 3235 43 46 47 50 59 62 64 70 77
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004742204 05 07 08 18 19 21 25 29 3139 46 47 52 53 56 60 64 74 78
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004742102 05 11 12 17 24 28 40 41 4248 49 61 62 63 66 71 73 77 80
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004742004 10 13 14 16 22 27 29 36 4145 48 51 53 54 56 57 60 76 80
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004741902 03 05 13 17 18 26 27 31 3538 41 42 43 47 49 67 73 76 80
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004741802 09 10 11 13 23 25 28 34 3639 42 43 47 55 56 63 64 76 79
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004741702 06 13 17 21 28 31 36 38 4243 50 66 68 69 71 72 75 78 79
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004741606 11 16 18 26 35 36 38 40 4142 45 49 50 52 56 60 61 72 78
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004741501 05 12 14 19 23 27 31 32 4244 48 51 55 58 60 65 73 77 79
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004741403 09 12 20 24 27 30 34 38 4042 45 49 50 63 64 69 75 77 79
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004741305 07 11 13 17 19 20 23 24 2633 36 46 50 52 61 65 66 69 76
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004741204 07 17 19 28 36 38 49 51 5358 61 62 68 69 71 73 74 76 80
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004741103 06 10 11 15 17 21 23 30 3536 38 45 49 50 53 56 70 77 80
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004741004 06 07 08 12 24 28 31 35 4246 50 51 52 59 61 63 64 76 78
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004740903 04 05 06 07 17 26 31 43 4647 50 51 53 57 64 67 68 75 78
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004740809 10 16 20 21 24 25 26 41 4348 49 58 60 63 64 73 74 75 79
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004740711 15 26 27 28 38 46 47 48 4950 51 53 54 61 65 67 69 71 76
Ngày 26/01/2021 Kỳ 004740603 07 15 17 27 28 29 32 35 4042 43 46 52 66 68 71 74 75 79