KQXS Keno-xổ số Keno ngày 01/2/2021

24hkenhxoso.vn chuyên cập nhật Trực tiếp kết quả xổ số Keno được phát hành từ 06 giờ 00 phút và kết thúc chậm nhất 21 giờ 55 phút hàng ngày từ Thứ Hai đến Chủ Nhật với tần suất quay số mở thưởng 10 phút/kỳ, bán vé liên tục trong suốt thời gian của mỗi kỳ quay số mở thưởng. nhanh và chính xác nhất. Kết quả được cập nhật trực tiếp tại trường quay Công Ty điện toán xổ số Vietlott-Keno.

KẾT QUẢ CÁC KỲ QUAY THƯỞNG VIETLOTT- KENO NGÀY 01/2/2021

Ngày 01/02/2021 Kỳ 004807005 14 16 20 25 26 29 30 35 3843 48 51 63 64 67 71 74 79 80
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004806901 03 07 12 17 18 20 21 22 2326 27 29 31 34 38 61 63 70 76
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004806803 05 10 13 14 22 23 30 34 4849 51 52 54 56 59 62 66 70 73
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004806711 12 13 15 21 25 27 29 35 3647 61 62 65 71 73 75 76 77 78
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004806601 04 05 08 14 17 25 28 31 3539 42 43 49 54 62 63 67 75 77
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004806503 04 08 11 14 23 24 27 29 3138 41 47 48 54 55 57 59 68 72
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004806408 14 18 21 30 34 36 42 44 5256 57 59 60 61 68 69 71 74 75
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004806302 04 05 07 17 18 22 29 34 3940 43 54 58 65 70 71 74 77 78
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004806210 11 13 22 27 28 30 35 37 3941 46 47 49 50 53 55 57 59 69
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004806105 23 28 37 38 39 41 54 56 5759 60 62 64 67 69 73 75 77 79
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004806001 06 07 10 11 20 28 32 33 3435 38 46 48 58 60 61 66 72 79
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004805907 15 19 22 30 31 32 34 37 4145 49 55 58 60 69 71 73 78 80
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004805806 07 08 19 20 24 34 35 37 3842 44 47 54 59 63 64 65 76 78
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004805702 09 14 16 17 19 26 33 35 3745 46 57 59 61 64 71 73 76 78
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004805602 06 08 10 17 24 28 29 33 3537 46 49 51 63 68 69 73 76 80
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004805510 12 13 15 20 21 27 29 32 3541 44 54 55 58 59 60 72 74 79
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004805403 04 10 17 18 22 24 25 38 4243 46 47 56 59 63 65 67 72 74
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004805309 17 23 24 29 30 32 36 37 3845 47 48 53 58 59 64 69 70 72
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004805206 17 20 21 29 36 38 42 43 4447 51 52 54 56 59 60 72 76 78
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004805102 03 08 11 13 20 21 25 28 3036 41 49 52 53 61 72 74 75 76
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004805001 04 08 11 12 13 18 29 31 3947 52 53 54 57 58 61 63 77 79
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004804904 11 12 15 19 23 27 37 41 4245 50 54 57 61 69 71 73 79 80
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004804802 03 05 11 12 13 25 28 32 3746 50 51 53 56 60 63 66 70 72
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004804701 03 07 09 15 22 29 36 39 4243 44 45 59 63 65 70 72 74 76
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004804607 09 12 15 28 30 38 39 43 4446 47 55 57 58 59 62 64 67 70
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004804503 07 09 11 15 17 19 22 24 2632 37 43 44 48 50 53 61 71 72
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004804409 12 14 18 22 25 26 27 28 3032 42 45 49 50 51 65 70 71 76
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004804304 10 12 16 26 28 30 31 32 3844 47 61 62 64 73 74 77 79 80
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004804206 11 13 14 16 23 26 29 35 4045 46 48 50 60 71 72 75 76 79
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004804103 14 21 23 25 26 30 34 36 3747 51 54 58 67 68 72 73 77 80
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004804006 07 08 10 12 32 35 36 37 3942 46 48 50 54 57 68 71 72 74
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004803902 03 09 11 24 31 33 34 40 4246 47 53 55 58 59 62 64 73 78
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004803804 05 06 12 16 18 21 25 36 3941 43 46 50 60 68 69 71 78 79
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004803704 09 13 14 24 25 27 31 43 4647 53 57 60 68 71 72 74 76 78
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004803607 18 28 30 31 33 34 37 38 3944 48 50 52 54 66 68 69 70 73
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004803508 11 12 13 16 20 22 24 25 2943 44 45 47 49 60 63 65 69 70
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004803408 17 21 26 28 32 36 37 46 4852 57 58 59 69 71 74 76 78 79
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004803301 02 03 05 06 07 19 20 23 2429 36 37 41 43 64 65 75 78 79
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004803207 09 10 15 18 19 20 23 27 3033 37 39 40 41 43 44 51 58 73
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004803102 14 25 28 30 32 35 38 39 4044 47 48 50 51 53 63 64 65 72
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004803003 08 09 12 13 16 19 28 34 3641 43 48 52 53 63 66 68 69 70
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004802905 08 18 20 21 22 26 30 43 4547 49 51 52 56 58 61 64 76 80
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004802803 08 11 13 22 26 29 35 41 5660 61 64 66 67 69 70 72 73 80
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004802704 05 06 13 14 15 17 18 23 3335 37 38 39 45 47 52 59 64 72
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004802602 03 12 19 25 26 27 30 35 3744 46 49 57 58 61 62 68 69 72
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004802511 14 16 20 31 37 40 41 42 4647 51 55 62 64 67 68 72 73 78
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004802401 09 21 31 34 42 43 44 54 5559 60 61 64 65 66 67 68 72 74
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004802303 04 14 25 26 28 31 32 39 4650 51 54 57 61 65 68 69 74 75
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004802204 05 12 14 17 18 22 24 25 2832 34 43 46 51 64 65 67 74 75
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004802103 05 07 08 09 11 13 14 21 3448 50 51 52 54 60 62 63 72 73
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004802001 05 06 07 15 17 26 27 36 4046 56 62 65 66 70 74 76 77 78
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004801902 03 06 15 23 24 29 31 32 3435 37 40 44 45 51 53 71 73 74
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004801802 03 04 06 08 13 17 22 24 2829 38 45 47 48 50 65 67 72 77
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004801718 20 22 32 34 37 38 39 40 4446 50 52 61 68 69 71 72 76 78
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004801611 21 22 25 28 30 37 38 46 4749 50 53 66 67 70 71 73 77 80
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004801509 12 15 21 22 23 41 43 45 4649 50 51 54 61 62 69 71 74 79
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004801403 09 16 19 20 21 24 31 34 3841 42 46 48 58 63 65 69 75 79
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004801301 05 08 14 19 21 24 26 29 4041 42 45 46 49 54 58 61 63 69
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004801202 03 07 15 20 31 33 36 43 4748 50 60 63 65 66 67 69 72 78
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004801103 12 13 15 18 20 22 26 36 4043 46 48 51 52 56 57 61 70 74
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004801017 21 22 25 27 28 34 40 41 4548 51 53 55 64 67 68 70 71 76
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004800901 03 09 14 16 18 19 35 36 4246 49 51 61 62 64 67 69 72 73
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004800801 05 06 09 17 20 25 30 38 4243 44 51 55 57 66 67 71 72 79
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004800704 15 16 20 23 24 33 35 36 3940 44 51 52 56 57 59 64 67 79
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004800602 08 13 17 18 19 23 24 28 2930 31 37 48 57 60 68 75 76 77
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004800505 10 16 19 24 26 27 32 40 4749 50 51 52 65 66 68 77 78 79
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004800401 02 03 10 11 12 13 16 20 3941 45 47 50 51 52 55 56 64 80
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004800301 02 04 05 06 08 19 25 31 3943 44 49 50 57 68 74 76 79 80
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004800202 04 05 06 15 16 22 31 33 3440 42 48 51 54 56 60 68 76 80
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004800105 06 15 16 17 32 35 43 44 4549 60 62 66 68 74 75 77 78 79
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004800001 06 10 13 18 19 20 23 25 3339 44 48 49 53 57 61 64 67 80
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004799903 04 08 16 20 33 35 38 43 4649 53 56 62 64 68 69 71 75 76
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004799811 13 19 22 24 27 36 37 38 4044 46 56 57 59 66 68 72 76 77
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004799710 15 20 21 24 26 30 33 47 4850 52 54 57 59 65 67 68 75 77
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004799605 08 10 14 15 16 17 20 21 3035 36 45 46 60 64 68 74 78 80
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004799501 11 13 16 19 24 27 34 40 4347 48 49 50 56 59 70 72 75 76
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004799401 03 07 11 14 16 25 28 32 3536 38 41 44 51 52 64 67 69 78
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004799302 08 10 12 22 23 25 26 28 3337 47 48 50 52 58 65 73 75 80
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004799201 14 22 23 24 25 28 30 43 4552 54 60 62 64 65 70 74 77 79
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004799105 08 09 17 18 21 25 26 27 2930 31 32 36 37 38 39 46 71 74
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004799001 02 03 05 12 22 34 37 40 4151 53 56 58 63 71 73 74 75 78
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004798901 02 04 07 17 18 27 28 37 4547 48 49 57 58 64 67 70 72 80
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004798805 08 13 17 19 21 26 28 33 3637 40 49 51 55 56 59 61 69 70
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004798710 17 21 26 28 31 34 45 46 4749 52 56 66 69 70 72 75 77 78
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004798608 12 14 19 25 27 29 34 35 3745 54 55 57 58 59 61 68 73 75
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004798510 11 13 14 27 28 29 30 41 4243 49 60 63 65 68 70 71 73 75
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004798407 10 14 16 17 19 24 26 29 3337 42 48 51 54 55 58 66 68 71
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004798303 05 17 23 39 40 43 45 46 4850 51 53 54 57 60 66 74 76 77
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004798205 15 20 22 24 27 28 31 32 3536 38 42 54 57 60 66 72 74 75
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004798103 04 05 15 20 22 24 27 33 3840 42 43 45 48 52 63 68 71 76
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004798003 04 06 17 18 19 24 27 29 3538 44 45 47 49 52 63 69 76 79
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004797907 08 09 10 14 15 18 19 26 3134 36 47 54 56 60 61 68 78 80
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004797810 11 13 17 21 22 23 25 28 3435 38 54 58 62 66 69 71 74 76
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004797709 11 13 16 23 24 26 31 34 4546 47 48 52 55 57 61 66 75 76
Ngày 01/02/2021 Kỳ 004797602 10 13 20 21 22 28 30 33 3550 51 54 57 58 60 63 67 78 79