Cách chơi BBIN xổ số 3D hay nhất

Xổ số 3D

Xổ số 3D của công ty chúng tôi căn cứ vào kết quả mở thưởng chính thức xổ số 3D của Trung tâm quản lí xổ số phúc lợi Trung Quốc phát hành, con số trúng thưởng là con số có 3 dãy số trúng thưởng ngẫu nhiên trong quá trình quay số với các số từ 000 đến 999, thời gian mở thưởng lúc 21:15 tối hàng ngày, hãy truy cập vào website (https://www.zhcw.com) để vào xem mở thưởng trực tiếp xổ số (nếu thời gian mở thưởng có sự thay đổi sẽ căn cứ vào thông báo của Trung tâm quản lí xổ số phúc lợi Trung Quốc làm chuẩn)

Trang mạng chính thức:http://www.cwl.gov.cn/

Quy tắc cụ thể về 3D lotto của công ty chúng tôi như sau:

Giả sử kết quả mở thưởng là 1,2,3

Cách chơi

1 vị trí cố định

Chọn 1 vị trí bất kỳ trong hàng trăm, chục hoặc đơn vị , và từ 0~9 chọn 1 số bất kỳ để đặt cược. Khi kết quả mở thưởng trùng với vị trí và số đã đặt cược, thì sẽ trúng thưởng.
Ví dụ: Người chơi chọn loại cược là 1 vị trí cố định, chọn cược hàng trăm và con số đặt cược là 1. Chỉ cần hàng trăm của kết quả mở thưởng ván đó là 1, thì bất kể hàng chục và hàng đơn vị mở ra là 1xx đều coi là trúng thưởng. (1 số bất kỳ x= 0~9)

2 vị trí cố định

Chọn 2 vị trí bất kỳ trong hàng trăm, chục hoặc đơn vị, và từ 0~9 chọn 2 số bất kỳ để đặt cược. Khi kết quả mở thưởng và số đặt cược giống nhau đồng thời theo vị trí đã định, thì sẽ trúng thưởng.
Ví dụ: Người chơi chọn loại cược là 2 vị trí cố định, chọn vị trí cược là [trăm-chục], và con số đặt cược ở hàng trăm là 1,TRỰC TIẾP 3 MIỀN hàng chục là 2. Chỉ cần con số ở hàng trăm và hàng chục của kết quả mở thưởng ván đó giống với con số và vị trí đã đặt cược thì bất kể hàng đơn vị là 12x đều coi là trúng thưởng (1 số bất kỳ x= 0~9)

3 vị trí cố định

Ở vị trí trăm, chục, đơn vị và từ 0~9 chọn 3 số bất kỳ để đặt cược, khi kết quả mở thưởng và số đã đặt cược giống nhau đồng thời lần lượt theo đúng thứ tự đã chọn, thì sẽ trúng thưởng.
Ví dụ: Người chơi chọn loại cược là 3 vị trí cố định, số đặt cược là 123. Khi kết quả mở thưởng là 123 thì sẽ trúng thưởng.

Tổ hợp 1 vị trí

Từ 0~9 chọn bất kỳ 1 số để đặt cược, khi 1 số bất kỳ ở hàng trăm, chục hoặc đơn vị của kết quả mở thưởng giống với số đã đặt cược, thì trúng thưởng; nếu trong kết quả mở thưởng xuất hiện 2 số trùng nhau thì vẫn tính là trúng thưởng 1 lần.
Ví dụ: Người chơi đặt cược vào tổ hợp 1 vị trí, số đặt cược là 1. Khi kết quả mở thưởng là 1xx,x1x hoặc xx1 thì đều coi là trúng thưởng (số bất kỳ x- 0~9).

Tổ hợp 2 vị trí :

Từ 0~9 chọn 2 số bất kỳ để đặt cược, khi 2 số bất kỳ ở hàng trăm, chục hoặc đơn vị trong kết quả mở thưởng giống với số đã đặt cược, thì sẽ trúng thưởng.
Ví dụ:Người chơi đặt cược vào tổ hợp 2 vị trí, 2 số đặt cược giống nhau là 11. Khi kết quả mở thưởng là 11x,1×1 hoặc x11 thì đều coi là trúng thưởng (số bất kỳ x= 0~9)
Ví dụ:Người chơi đặt cược vào tổ hợp 2 vị trí, 2 số đặt cược khác nhau là 12. Khi kết quả mở thưởng là 12x,1×2,21x,2×1,x12 hoặc x21 thì đều coi là trúng thưởng (số bất kỳ x= 0~9) 【Chú thích】: tỷ lệ cược của 2 ví dụ trên không giống nhau.

Tổ hợp 3 vị trí :

 • 3 số: từ 0~9 chọn bất kỳ 3 số và đều giống nhau (như 111), khi kết quả mở thưởng và số đã đặt cược giống nhau, thì sẽ trúng thưởng
  Ví dụ: Người chơi đặt cược vào tổ hợp 3 vị trí, số đặt cược là 111, khi kết quả mở thưởng là 111 thì sẽ trúng thưởng.
 • Nhóm 3: từ 0~9 chọn 3 số bất kỳ, trong đó có 2 số trùng nhau (như 112). Khi kết quả mở thưởng và số đã đặt cược giống nhau nhưng không theo thứ tự nhất định, thì sẽ trúng thưởng.
  Ví dụ: người chơi đặt cược tổ hợp 3 vị trí, số đặt cược là 112. Khi kết quả mở thưởng là 112,121 hoặc 211 thì đều trúng thưởng.
 • Nhóm 6: từ 0~9 chọn 3 số bất kỳ và 3 số đó không được trùng nhau (như 123). Khi kết quả mở thưởng giống với số đã đặt cược nhưng không theo thứ tự nhất định, thì sẽ trúng thưởng.
  Ví dụ: người chơi đặt cược vào tổ hợp 3 vị trí, số đặt cược là 123. Khi kết quả mở thưởng là 123,132,213,231,312 hoặc 321 thì đều coi là trúng thưởng.
  【Chú thích】: tỷ lệ cược của 3 loại tổ hợp đặt cược trên không giống nhau.

Nhóm chọn 3

Hội viên có thể lựa chọn 5~10 số, chỉ cần trong kết quả mở thưởng có 2 số trùng nhau, thì coi là trúng thưởng. Các số lựa chọn khác nhau có tỷ lệ cược không giống nhau. Nếu lựa chọn 2 số bất kỳ trong 1,2,3,4,5, trong đó có 1 số trùng nhau thì coi là trúng thưởng.
Ví dụ: 112, 344 Nếu mở ra là con báo tức không trúng thưởng( trừ tiền vốn )
Chú thích : “Báo” có nghĩa là cả 3 vị trí có con số trùng nhau, như 111,222

Nhóm chọn 6

Hội viên có thể lựa chọn 4~8 số, khi kết quả mở thưởng không có bất kỳ số nào bị trùng nhau, thì sẽ trúng thưởng. Các số lựa chọn có tỷ lệ cược không giống nhau. Tỷ lệ trúng thưởng sẽ dựa vào tỷ lệ cược thấp nhất trong dãy số đã chọn để tính.
Ví dụ: Nếu số được chọn là (1,2,3,4), XỔ SỐ VIETLOTT thì kết quả mở thưởng là 123,124,134,234 đều trúng thưởng, các số khác sẽ không trúng thưởng.
Ví dụ: 112,133,145,444…đều không trúng thưởng.

Tổ hợp kép

Trong trăm, chục, đơn vị phân biệt lựa chọn nhóm số. Ví dụ chọn 3x2x4 tức là hàng trăm chọn ra 3 số, hàng chục chọn ra 2 số và hàng đơn vị chọn ra 4 số hoặc chọn 3x3x3. Nếu những con số đã chọn ở từng vị trí xuất hiện tại vị trí tương ứng trong kết quả mở thưởng thì sẽ trúng thưởng.
Cách chọn số của loại cược này có những giới hạn sau:

 1. Mỗi 1 vị trí có thể chọn ít nhất 1 số, nhiều nhất là 10 số.
 2. Tổng cộng các số có thể lựa chọn cho 3 vị trí: thấp nhất là chọn 9 số, nhiều nhất chọn 21 số.

Cược xiên

Dựa vào kết quả mở thưởng của 3 số là lớn nhỏ, chẵn lẻ, số nguyên tố/hợp số làm căn cứ trúng thưởng.
Ví dụ: kết quả mở thưởng là 3,4,8. Nếu hội viên ở vị trí trăm đặt cược “nhỏ”, vị trí chục đặt cược “chẵn”, vị trí hàng đơn vị đặt cược “hợp số” , thì sẽ trúng thưởng.

Chênh lệch

Dựa vào khoảng chênh lệch lớn nhất của 3 số mở thưởng làm căn cứ để trúng thưởng. Hội viên có thể chọn khoảng chênh lệch bất kỳ trong khoảng từ 0~9
Ví dụ: kết quả mở thưởng là 3,4,8. Khoảng chênh lệch trong kết quả mở thưởng là 5. ( Lấy số lớn nhất 8 trừ đi số nhỏ nhất 3 = khoảng chênh lệch 5)

 • Nếu kết quả mở thưởng là 3 số giống nhau, thì khoảng chênh lệch trong kết quả mở thưởng sẽ là 0.

Cách cược tổng

Tổng 2 vị trí

 • Tổng [trăm-chục]: tổng của 2 vị trí [trăm-chục] trong kết quả mở thưởng giống với tổng của 2 vị trí [trăm-chục] đã đặt cược, thì sẽ trúng thưởng.
 • Tổng [trăm-đơn vị]: tổng của 2 vị trí [trăm-đơn vị] trong kết quả mở thưởng giống với tổng của 2 vị trí [trăm-đơn vị] đã đặt cược, thì sẽ trúng thưởng.
 • Tổng [chục-đơn vị]: tổng của 2 vị trí [chục-đơn vị] trong kết quả mở thưởng giống với tổng của 2 vị trí đã đặt cược, thì sẽ trúng thưởng.

Tổng 3 vị trí

Tổng [trăm-chục-đơn vị]: tổng của 3 vị trí trăm-chục-đơn vị trong kết quả mở thưởng giống với tổng của 3 vị trí đã đặt cược, thì sẽ trúng thưởng.
Ví dụ: người chơi đặt cược tổng 3 vị trí là 1, khi kết quả mở thưởng là 001,010 hoặc 100 thì tổng của 3 kết quả này đều là 1, được coi là trúng thưởng.

Đuôi tổng 3 vị trí

Chữ số hàng đơn vị của tổng 3 vị trí [trăm-chục-đơn vị] cộng lại với nhau trong kết quả mở thưởng giống với số hàng đơn vị của tổng 3 vị trí [trăm-chục-đơn vị] đã đặt cược, thì sẽ trúng thưởng.
Ví dụ: người chơi đặt cược đuôi tổng 3 vị trí [trăm-chục-đơn vị] là 3, khi kết quả mở thưởng là 373,490 hoặc 968 thì số đuôi tổng của 3 kết quả này đều là 3, được coi là trúng thưởng

Đuôi tổng của 2 vị trí cố định

Đuôi tổng của 2 vị trí cố định [trăm-chục], [trăm-đơn vị] hoặc [chục-đơn vị] trong kết quả mở thưởng giống với đuôi tổng của 2 số cố định đã đặt cược, thì sẽ trúng thưởng.
Ví dụ: người chơi đặt cược đuôi tổng của [chục-đơn vị] là 4, kết quả mở thưởng là 168,295 hoặc 577 thì đuôi tổng của 3 kết quả này đều là 4, được coi là trúng thưởng.

Cách cược Kèo đôi

Cách đặt cược chẵn, lẻ

 • Khi kết quả mở thưởng của hàng trăm, chục hoặc đơn vị là 1,3,5,7,9 được coi là「Lẻ」; nếu là 2,4,6,8 được coi là「Chẵn」. Khi vị trí đặt cược chẵn lẻ giống với vị trí chẵn lẻ của kết quả mở thưởng, thì trúng thưởng.
  Ví dụ: người chơi chọn đặt cược hàng trăm là lẻ, khi kết quả mở thưởng là 130 (1 là lẻ), thì trúng thưởng.
 • Khi chữ số hàng đơn vị của tổng [trăm-chục], [chục-đơn vị], hoặc [trăm-đơn vị] là 1,3,5,7,9 được coi là「Lẻ」; nếu là 2,4,6,8 được coi là「Chẵn」. Khi tổng chẵn lẻ đã đặt cược giống với tổng chẵn lẻ của kết quả mở thưởng thì trúng thưởng
  Ví dụ: người chơi đặt cược tổng [trăm-chục] là lẻ, khi kết quả mở thưởng là 290 (trăm 2 + chục 9 = 11 là lẻ) , thì trúng thưởng.LẻChẵn1、 3、 5、 7、 90、 2、 4、 6、 8
 • Khi tổng của [trăm-chục-đơn vị] trong kết quả mở thưởng là 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27 được coi là「Lẻ」;
  nếu là 0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26 được coi là「Chẵn」. Khi tổng chẵn lẻ đã đặt cược giống với tổng chẵn lẻ của kết quả mở thưởng thì trúng thưởng.
  Ví dụ: người chơi đặt cược tổng lẻ, khi kết quả mở thưởng là 290 (trăm 2 + chục 9+đơn vị 0 = 11 là lẻ), thì trúng thưởng.LẻChẵn1、 3、 5、 7、 9、11、13、
  15、17、19、21、23、25、270、 2、 4、 6、 8、10、12、
  14、16、18、20、22、24、26

Lớn nhỏ

 • Số ở hàng trăm, chục hoặc đơn vị của kết quả mở thưởng là 5,6,7,8,9 thì được coi là「Lớn」; nếu là 0,1,2,3,4 thì được coi là「Nhỏ」. Khi vị trí đặt cược lớn nhỏ giống với kết quả mở thưởng, thì sẽ trúng thưởng.
  Ví dụ: người chơi đặt cược hàng trăm là nhỏ, khi kết quả mở thưởng là 352 (3 là nhỏ), thì sẽ trúng thưởng.
 • Khi chữ số hàng đơn vị của tổng [trăm-chục], [chục-đơn vị] hoặc [trăm-đơn vị] là 5,6,7,8,9 thì là「Lớn」; nếu là 0,1,2,3,4 thì là「Nhỏ」. Khi tổng lớn nhỏ đã đặt cược giống với tổng lớn nhỏ của kết quả mở thưởng thì sẽ trúng thưởng.
  Ví dụ: người chơi đặt cược tổng [trăm-chục] là nhỏ, khi kết quả mở thưởng là 491 (trăm 4+ chục 9 = 13, số đuôi là 3 tức nhỏ), thì sẽ trúng thưởng.
 • Khi kết quả mở thưởng tổng số cuối của hàng trăm , chục, đơn vị là 5、6、7、8、9 thì là 「lớn」, nếu 0、1、2、3、4 thì là 「nhỏ」, Khi đặt cược số cuối lớn nhỏ giống với số cuối lớn nhỏ của kết quả mở thưởng thì sẽ trúng
  Ví dụ : nếu người chơi đặt cược trăm, chục , đơn vị, khi mở thưởng kết quả là 471 (trăm 4+ chục 7+ đơn vị 1 = 12, số cuối 2 là nhỏ) , xem như trúng thưởng.LớnNhỏ5、 6、 7、 8、 90、 1、 2、 3、 4
 • Khi tổng của [trăm-chục-đơn vị] tại kết quả mở thưởng là 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 được coi là「Lớn」;
  nếu là 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 được coi là「Nhỏ」. Khi tổng lớn nhỏ của số đã đặt cược giống với tổng lớn nhỏ của kết quả mở thưởng thì sẽ trúng thưởng.
  Ví dụ: người chơi đặt cược tổng lớn, khi kết quả mở thưởng là 976 (trăm 9+ chục 7+ đơn vị 6 = 22 là lớn), thì sẽ trúng thưởng.LớnNhỏ14、15、16、17、18、19、20、21、
  22、23、24、25、26、270、1、2、3、4、5、6、
  7、8、9、10、11、12、13

Số nguyên tố/ Hợp số

 • Số ở hàng trăm, chục, hoặc đơn vị của kết quả mở thưởng là 1,2,3,5,7 thì được coi là「Số nguyên tố」; nếu là 0,4,6,8,9 được coi là「Hợp số」. Khi số nguyên tố/hợp số ở vị trí đã đặt cược giống với kết quả mở thưởng thì sẽ trúng thưởng.
  Ví dụ: người chơi đặt cược hàng đơn vị là số nguyên tố, khi kết quả mở thưởng là 957 (7 là số nguyên tố), thì sẽ trúng thưởng.
 • Khi chữ số hàng đơn vị của tổng [trăm-chục], [chục-đơn vị], hoặc [trăm-đơn vị] là 1,2,3,5,7 thì được coi là「Số nguyên tố」; nếu là 0,4,6,8,9 được coi là「Hợp số」. Khi số đặt cược và kết quả mở thưởng giống nhau thì sẽ trúng thưởng.
  Ví dụ: người chơi đặt cược [trăm-chục] là hợp số, khi kết quả mở thưởng là 957 (trăm 9+ chục 5 = 14, số đuôi là 4 tức hợp số), thì trúng thưởng.
 • Khi chữ số hàng đơn vị của tổng [trăm-chục-đơn vị] của kết quả mở thưởng là 1,2,3,5,7 thì được coi là「số nguyên tố」; nếu là 0,4,6,8,9 được coi là「Hợp số」. Khi số đã đặt cược giống với kết quả mở thưởng, thì trúng thưởng.
  Ví dụ: người chơi đặt cược trăm-chục-đơn vị là số nguyên tố, khi kết quả mở thưởng là 957 (trăm 9+ chục 5+ đơn vị 7 = 21, số đuôi là 1 tức số nguyên tố), sẽ trúng thưởng.Số nguyên tốHợp số1、 2、 3、 5、 70、 4、 6、 8、 9
 1. BB cuộc đua tốc độ 3D là trò chơi xổ số mở thưởng nhanh được dựa trên cơ sở của trò chơi xổ số 3D. Thông qua máy sản sinh con số ngẫu nhiên (RNG) quyết định kết quả cuối cùng.
 2. Từ 000 đến 999 số, ngẫu nhiên lắc ra một tổ hợp 3 con số tạo thành con số mở thưởng.
 3. Mỗi kỳ diễn ra khoảng 1 phút, bắt đầu từ 00:00:00 (Giờ E.S.T), mỗi ngày mở thưởng 1440 kỳ.
 4. Mở thưởng liên tục 24/7 . Nếu có sự thay đổi thời gian mở thưởng sẽ căn cứ theo thông báo trên hệ thống BBIN làm chuẩn.Chi tiết quy tắc trò chơi BB cuộc đua tốc độ 3D như sau:

Hai mặt

※ Cách chơi lẻ/chẵn

 • Khi con số mở thưởng của hàng trăm, hàng chục hoặc hàng đơn vị là 1、3、5、7、9 tức「Lẻ」,Nếu mở thưởng 0、2、4、6、8 là「Chẵn」. Khi vị trí con số đặt cược giống với vị trí con số trong kết quả mở thưởng, tức là trúng thưởng.

※ Ví dụ : người chơi đặt cược hàng trăm lẻ, kết quả mở thưởng của kỳ đó là 130 (1 là lẻ), tức là trúng thưởng.

LẻChẵn
1、3、5、7、90、2、4、6、8
 • Tổng của hàng trăm chục đơn vị trong kết quả mở thưởng là 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27 tức「Lẻ」. Nếu là 0、2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26 tức「Chẵn」. Khi tổng lẻ/chẵn đặt cược giống với tổng lẻ/chẵn trong kết quả mở thưởng nghĩa là trúng thưởng.

※ Ví dụ : người chơi đặt cược tổng lẻ , khi kết quả mở thưởng kỳ đó là 290 (trăm : 2 + chục : 9 + đơn vị : 0 = 11 là lẻ) thì trúng thưởng.

LẻChẵn
1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25、270、2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26

※ Cách chơi lớn/nhỏ

 • Khi con số mở thưởng của hàng trăm , hàng chục hoặc hàng đơn vị là 5、6、7、8、9 tức「Lớn」. Nếu là 0、1、2、3、4 tức「Nhỏ」. Khi vị trí đặt cược lớn nhở trùng với vị trí lớn nhỏ trong kết quả mở thưởng thì trúng thưởng.

※ Ví dụ : người chơi đặt cược hàng trăm nhỏ, khi kết quả mở thưởng kỳ đó là 352 (3 là nhỏ) tức trúng thưởng.

LớnNhỏ
5、6、7、8、90、1、2、3、4
 • Khi tổng điểm của hàng trăm chục đơn vị trong kết quả mở thưởng là 14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27 tức「Lớn」. Nếu là 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 tức「Nhỏ」. Khi tổng lớn/nhỏ đặt cược giống với tổng lớn/ nhỏ trong kết quả nghĩa là trúng thưởng.

※ Ví dụ : người chơi đặt cược tổng lớn, khi kết quả mở thưởng là 976 (trăm: 9 + chục : 7 + đơn vị : 6 = 22 là lớn), là trúng thưởng.

LớnNhỏ
14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、270、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13

Hợp số

Từ 0~9 trong hàng trăm chục đơn vị chọn ra 3 con số bất kỳ để đặt cược. Khi kết quả mở thưởng và con số đặt cược giống nhau về con số và thứ tự, thì trúng thưởng.

※ Ví dụ : Người chơi đặt cược hợp số, con số lựa chọn là 123. Khi kết quả mở thưởng là 123 thì trúng thưởng.