Xổ Số 3 Miền-Kết quả xổ số Miền Trung,XSMT thứ 4 Ngày 28/10

Xổ Số 3 Miền–KQXS Miền Trung,XSMT thứ 4 Ngày 28/10 GiảiXSMT Đà NẵngXSMT Khánh HòaTÁM9951BẢY892723SÁU489838531280314237517972NĂM02276303TƯ7389915640914090966237197042310490125830872047560538621299411335970238BA36134954468011813832NHÌ0519948699NHẤT2204432556ĐẶC BIỆT281838067281 XSMT thứ 4ĐầuXSMT thứ 4Đà NẵngXSMT thứ 4Khánh Hòa02,90,2,6107280,232,5,91,2,540,2,52, 1536,5,861070380192,5,98 XSMT...